THỨ SÁU, 12/02/2016 14:37 GMT+7

Số liệu vĩ mô
CPI T12.2015 +0,02%
PMI T11.2015 -0,6 điểm 49,4 điểm
Xuất khẩu T12.2015 +2,2% 14,2 tỷ USD
Nhập khẩu T12.2015 +6,4% 14,5 tỷ USD
Chỉ số tồn kho +7,4% tháng 12
Chỉ số BDI +0,63% 478
Dầu thô +0,38% 36,74
Vàng +0,16% 1.061,5
Cập nhật ngày 01/01/2016   Việt Nam: Điểm sáng của kinh tế khu vực

Việt Nam: Điểm sáng của kinh tế khu vực