Với bề dày 62 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ CNVCLĐ Công ty đoàn kết, sáng tạo, gắn bó với Công ty là yếu tố quan trọng cùng Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017.

Các chỉ số kết quả sản xuất kinh doanh đã có dấu hiệu tích cực, tổng doanh thu đạt: 3.662 tỷ đồng bằng 102,6% kế hoạch năm. Giá trị SXCN đạt 3.296 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 158,56 tỷ đồng. Đặc biệt, thu nhập bình quân người lao động đạt 11 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2016.
Đánh giá năm 2017, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các loại quặng đều vượt so với kế hoạch Tập đoàn giao và tăng so với năm 2016.

Để đạt được những kết quả này, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đầu tư, khai thác, gia công chế biến quặng, tuyển khoáng, giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng đất đai... một cách hợp lý.

Tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong toàn Công ty.Trong năm 2017 đã có 40 đề tài, giá trị làm lợi trên 10 tỷ đồng. Tổ chức thành công hội thi “Bàn tay- Kỹ năng vàng” thu hút 44 người tham gia, kết quả có 16 giải cá nhân và 4 giải tập thể.

Các chế độ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động được đảm bảo. Ngoài ra, để động viên khuyến khích CBCNV, Công ty còn tổ chức các đợt tham quan học tập trong nước và nước ngoài cho 430 lượt người với tổng số tiền chi từ quỹ phúc lợi 8,5 tỷ đồng.

Với 5 mục tiêu và 5 giải pháp cụ thể, CBCNVCLĐ công ty phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2018. Phấn đấu tăng trưởng về giá trị SXCN tăng 5% so với năm 2017; lợi nhuận tăng 10% bố trí đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.