B12 tập huấn vận hành phần mềm Quản lý Bảo hiểm

Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh/B12) vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm Quản lý bảo hiểm PJICO cho các đơn vị trong toàn Công ty.

Đây là sản phẩm của đội ngũ kỹ sư, chuyên viên B12 vừa xây dựng hoàn thiện và vận hành thử nghiệm đạt kết quả tốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh bảo hiểm, chăm sóc khách hàng trong thời gian tới.

Với mục tiêu giúp cho CBCNV phụ trách công tác kinh doanh bảo hiểm của Công ty nắm được quy trình vận hành, sử dụng, quản lý phần mềm bảo hiểm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin khách hàng, khóa tập huấn nghiệp vụ có đối tượng học viên là Trưởng/phó phòng và chuyên viên nghiệp vụ phụ trách trực tiếp công tác kinh doanh bảo hiểm; cán bộ tin học của đơn vị liên quan đến công tác quản lý khai thác phần mềm.

B12
Giao diện phần mềm Quản lý bảo hiểm của B12

 

Phần mềm được xây dựng trên giao diện Web, sử dụng trình duyệt Firefox, Chrome để truy cập. Việc sử dụng phần mềm này cũng tương tự như xem duyệt các trang Web trên Internet, trên đó có Menu liên kết đến các form mẫu cập nhật dữ liệu và chạy báo cáo. Khi hết hạn bảo hiểm, khách hàng sẽ được thông báo trước từ 5-10 ngày dựa theo thông tin quản lý trên phần mềm, việc sử dụng phần mềm này sẽ nâng cao hiệu quả trong quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng mua bảo hiểm PJICO. Bên cạnh đó, công đoạn thực hiện các báo cáo qua phần mềm cũng trở nên ngắn gọn, nhanh chóng và chính xác.

Hà Ngân