Bắc Kạn tiếp tục nhân rộng mô hình chợ ATTP

Năm 2017 Bắc Kạn là một trong những địa phương được chọn thí điểm mô hình chợ ATTP và được Bộ Công thương đánh giá cao. Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Chính - Giám đốc Sở Công

PV: Thưa ông, năm 2017 là năm thứ 2 toàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết TƯ 6 khóa XII, ngành Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch và đạt được kết quả nổi bật gì trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết? và các biện pháp của ngành để thực hiện được những kết quả đó?

Ông Vũ Đức Chính - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn

Ông Vũ Đức Chính: Ðược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, năm qua, ngành Công Thương cùng với các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Cụ thể là Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ước đạt 901.264 triệu đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 tăng so với năm 2016 chủ yếu là do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó hoạt động chế biến khoáng sản của tỉnh trong năm qua có sự thay đổi nhất định như: Nhà máy luyện chì của DNTN Cao Bắc tại huyện Ngân Sơn; Nhà máy luyện gang Bắc Kạn của Công ty CP Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn tại huyện Bạch Thông…;

Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh là 96,53%; điện thương phẩm đạt 151,143 triệu kWh; điện sản xuất từ 03 nhà máy trên địa bàn là 36,367 triệu kWh, cung cấp được 24,1% so với sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh;

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2017 có bước phát triển ổn định hơn, môi trường đầu tư được cải thiện, sản xuất, kinh doanh có những kết quả tích cực, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, giá cả phù hợp, các mặt hàng thiết yếu có biến động tăng, giảm theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước và được cung ứng đầy đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy vậy, sức mua của thị trường năm nay kém hơn so với năm trước; thời tiết không thuận lợi dẫn đến giao thương hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa bị sụt giảm do đó tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ bị giảm sút. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: ước đạt 4.577,797 triệu đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016;

Hoạt động xúc tiến thương mại năm 2017 cũng đã đạt được những kết quả nhất định như: Đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020. Tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn, qua hội nghị đã kết nối được một số sản phẩm của địa phương đi tiêu thụ tại các tập đoàn, siêu thị lớn trong nước, bước đầu mở ra cơ hội cho sản phẩm Bắc Kạn.

Ngoài ra, tập Sở Công Thương Bắc Kạn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phát triển thương mại điện tử, công tác Hội nhập quốc tế; công tác cải cách hành chính; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế; công tác Thanh tra, kiểm tra; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác thi đua, khen thưởng, …

PV: Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Dự án Mô hình chợ thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, vậy kết quả thực hiện dự án đã đạt được những kết quả gì thưa ông? Và dự án này có tiếp tục triển khai trong những năm tới không thưa ông?

Ông Vũ Đức Chính: Tháng 12 năm 2017, Bộ Công Thương đã tổ chức làm việc tại tỉnh Bắc Kạn để đánh giá, tổng kết việc thực hiện Dự án chợ thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Đoàn công tác đã đánh giá cao việc triển khai Dự án “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, Đoàn công tác cũng đã tham quan, đánh giá thực tế tại Chợ Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn – Chợ được lựa chọn xây dựng mô hình chợ thí điểm ATTP năm 2017. Qua quá trình tham quan thực tế, Đoàn đã ghi nhận những điểm đã đạt được của Mô hình, đồng thời đưa ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, cần được khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả mô hình chợ thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng và hoàn thiện Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm đã đem lại những hiệu quả thiết thực về kinh tế – xã hội và môi trường. Đồng thời, nếu Dự án được nhân rộng đến các chợ có đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh còn góp phần đưa cơ sở hạ tầng thương mại sẽ ngày càng được đầu tư khang trang hơn, giúp cho môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, hàng hóa ngày càng được đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, ý thức của người bán lẫn người mua ngày càng được nâng cao trong lựa chọn hàng hóa tiêu dùng.


Đoàn công tác của Bộ Công thương kiểm tra đánh giá mô hình chợ thí điểm VSATTP tại Bắc Kạn

PV: Trong năm 2018 ngành Công Thương Bắc Kạn đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như thế nào thưa ông? Và ngành đã có những giải pháp gì để triển khai nhiệm vụ?

Ông Vũ Đức Chính: Năm 2018, toàn ngành Công Thương phấn đấu thực hiện mục tiêu: Đưa giá trị sản xuất công nghiệp đạt 955.344 tỷ đồng; đưa tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh đạt 97%. Triển khai thực hiện 10 đề án khuyến công địa phương; 04 chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các đề án khuyến công quốc gia năm 2018 được Bộ Công Thương giao. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 4.860 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 6%. Triển khai đạt hiệu quả các đề án xúc tiến thương mại địa phương và đề án xúc tiến thương mại của quốc gia được giao năm 2018. Và hiện nay, sở Công Thương Bắc Kạn đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 tới tất cả các đơn vị trong toàn ngành trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!


Thanh Bùi