Ban hành bản câu hỏi điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đường mía Thái Lan

Liên quan tới vụ việc này, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương hiện đã ban hành bản câu hỏi điều tra cho cả doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu trong nước; doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài; Chính phủ Thái Lan; đồng thời công bố thời hạn cuối cùng để gửi lại bản trả lời.

Trước đó, ngày 21/9/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (mã vụ việc: AD13-AS01).

Cục Phòng vệ thương mại - Cơ quan điều tra trong vụ việc - đã ban hành bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu, để thu thập các thông tin, số liệu phục vụ cho vụ việc. Bản câu hỏi điều tra được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cơ quan điều tra (www. pvtm.gov.vn) và Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn).

Đồng thời, Cục Phòng vệ thương mại đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà Cục biết và Chính phủ Thái Lan để trả lời bản câu hỏi điều tra chống bán phá giáchống trợ cấp.

Thời hạn để doanh nghiệp sản xuất trong nước và nhập khẩu gửi bản trả lời câu hỏi là trước 17h00 ngày 12/11/2020 (giờ Hà Nội). Thời hạn đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài và Chính phủ Thái Lan là trước 17h00 ngày 13/11/2020 (giờ Hà Nội).

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị tất cả các nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan và Chính phủ Thái Lan cần tham gia trả lời Bản câu hỏi điều tra và hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình vụ việc.

Nội dung Bản trả lời câu hỏi sẽ là căn cứ để Cục Phòng vệ thương mại xem xét, đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. Trong trường hợp không nhận được thông tin trả lời đúng hạn hoặc thông tin cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý Ngoại thương.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cục Phòng vệ thương mại và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý thêm, đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời Bản câu hỏi điều tra, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển thông tin tới các đối tác xuất khẩu tại Thái Lan để trả lời Bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp và Bản câu hỏi dành cho Chính phủ Thái Lan. Do đó, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời đúng thời hạn.

Thy Thảo