Bộ Công Thương áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho 24 thủ tục thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu

Thực hiện Quyết định số 5045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020, Cục Xuất nhập khẩu dự kiến triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 38 thủ tục hành chính (TTHC) của Cục.

Đến nay, Cục Xuất nhập khẩu đã phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số xây dựng xong phần mềm để triển khai thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 đối với 24 thủ tục hành chính.

Cục Xuất nhập khẩu dự kiến sẽ triển khai thực hiện các TTHC này trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương theo lịch trình, cụ thể như sau:       

- Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020: Cục Xuất nhập khẩu tiếp nhận hồ sơ giải quyết các TTHC này qua đường bưu điện (bản giấy) và qua Cổng DVC trực tuyến của Bộ.

- Từ ngày 01/11/2020 trở đi: Cục Xuất nhập khẩu chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết các TTHC này qua Cổng DVC trực tuyến của Bộ.

Danh sách TTHC triển khai thực hiện DVC trực tuyến cấp độ 3 năm 2020 (Đợt 1)  thuộc các phòng sau:  Đăng ký Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan xuất khẩu mật ong tự nhiên sang Nhật Bản (cấp mới và cấp lại); Đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu; Đăng ký xuất khẩu xăng dầu; Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu; Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh (nhưng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài (cấp mới; sửa đổi/bổ sung, cấp lại); Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi phục vụ kinh doanh miễn thuế; Cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (cấp mới; gia hạn/sửa đổi; thay đổi cửa khẩu; cấp phép tiêu thụ hàng quá cảnh; Cấp phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh; Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa quá cảnh là vật liệu nổ công nghiệp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm Campuchia (cấp mới, gia hạn); Cấp giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm của Việt Nam nhưng không thuộc danh mục cấm của Campuchia (cấp mới; gia hạn); Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Công hoà dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ Việt Nam Cấp Giấy phép quá cảnh đối với mặt hàng gỗ các loại đã qua xử lý (cấp mới, gia hạn)

Đăng Huy