Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Công Thương nhân ngày truyền thống

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2020), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

Toàn văn thư chúc mừng như sau:

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

VPB