Bức tranh nông thôn Phú Lương đang trên đà khởi sắc

Mười năm nỗ lực với sự nhập cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn kết nhân dân tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn mới của Phú Lương đã thay đổi cả về chất và lượng. Cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao,... Phú Lương đang trên đà thay da đổi thịt từng ngày, nông thôn mới đang từng ngày hiện hữu.

10 năm nỗ lực...

Cũng như rất nhiều huyện xã trên cả nước, ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, dài hạn, có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc; giai đoạn sau nâng cao, tiến bộ hơn giai đoạn trước để nông thôn không ngừng phát triển, tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị.

Đồng thời hướng đến xây dựng NTM bền vững, lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi. Và trong suốt 10 năm qua, kiên định với mục tiêu của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Lương đã không ngừng nỗ lực, phát huy nội lực từng bước hoàn thiện các tiêu chí đánh giá xây dựng NTM.

nông thôn mới huyện phú lương
Lực lượng vũ trang huyện cùng người dân tham gia xây dựng đường giao thông tại xóm Hạ, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương. Ảnh ThainguyenTV

Xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực rộng, nhiều nội dung nên việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng cách triển khai bài bản, Phú Lương gắn xây dựng NTM với từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở kết quả đã đạt được giai đoạn I (2011 - 2015),  rút kinh nghiệm từ giai đoạn I, giai đoạn II (2016-2020) huyện tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, nội dung đã đạt được.

Chuyển từ tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trong giai đoạn I sang thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân (như thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, phát triển kinh tế hợp tác, phát triển sản xuất từng bước theo quy mô lớn, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, theo chuỗi giá trị; cùng với đó là bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường, bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống về văn hóa…).

Có thể thấy, trong gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Phú Lương luôn làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đồng thời vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn của địa phương.

Xác định những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những tiềm năng, thế mạnh, những khâu đột phá và có bước đi phù hợp. Với đặc thù của Phú Lương, trong thực hiện các tiêu chí NTM của tỉnh, công tác lập quy hoạch nông thôn mới được huyện ưu tiên thực hiện đầu tiên, làm cơ sở cho đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; Phú Lương coi công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải là giải pháp quan trọng hàng đầu. Làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, góp công, góp của, chủ động thực hiện các nội dung trong xây dựng nông thôn mới.

nông thôn mới huyện phú lương
Cán bộ nông nghiệp huyện Phú Lương đến thăm mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ cao

Bên cạnh việc tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài tỉnh. Huyện đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước và phát huy có hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, tạo ra động lực mạnh mẽ huy động cán bộ, Nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác. Đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền, vận động đảm bảo phù hợp, đúng đối tượng.

Các phong trào thi đua “Phú Lương chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện rộng khắp trên toàn huyện, tạo nên không khí thi đua sôi nổi ở các cấp, các ngành và Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về Chương trình. Từ đó phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo được thể hiện rõ.

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới với hệ thống bộ máy chỉ đạo được xây dựng tương đối hoàn thiện từ cấp huyện đến cơ sở - yếu tố quan trọng thúc đẩy triển khai thực hiện Chương trình.

Mười năm nỗ lực, quyết liệt huyện Phú Lương đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, từng bước đi vào chiều sâu chất lượng các tiêu chí, chuyển dịch phương thức sản xuất hàng hóa định hướng kinh tế tập thể theo mô hình Hợp tác xã; giải quyết tốt vấn đề môi trường, an ninh nông thôn; Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phát huy truyền thống văn hóa của người dân nông thôn,... Phú Lương đã tạo ra những dấu ấn đặc biệt từ diện mạo nông thôn.

Dấu ấn từ diện mạo

Về Phú Lương những ngày cuối năm 2019, cảm nhận một không khí vui tươi, phấn khởi. Từ sản xuất đến các hoạt động xã hội, đâu đâu cũng một tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương. Năm 2019 sẽ khép lại hành trình 10 thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện. NTM đã thực sự mang đến cho nơi đây một diện mạo mới, những đổi thay ngỡ ngàng.

nông thôn mới phú lương
Phú Lương của 10 năm trước còn đối diện với một điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng hiện nay, cơ sở vật chất của huyện đã được cải tạo khang trang. Điện, đường, trường, trạm... và ngay cả những tiêu chí khó nhất cũng đã cơ bản hoàn thành

Phú Lương của 10 năm trước còn đối diện với một điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 chiếm 21,99%; toàn huyện có 7 xã đặc biệt khó khăn (2013); trong khi đó hình thức tổ chức sản chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, manh mún, tự phát chưa có định hướng thị trường, chưa mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả; kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém...

Song mười năm sau, bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nông thôn Phú Lương đã có những đổi thay căn bản, kết cấu hạ tầng từng bước được phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2010, khi mới bắt đầu thực hiện, rà soát các xã trên địa bàn huyện Phú Lương đạt trung bình 7/19 tiêu chí, thậm chí có địa phương rà soát chỉ đạt khoảng 5 tiêu chí. Đến năm 2015 Phú Lương có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay toàn huyện đã có 9/13 xã được công nhận đạt chuẩn, 3 xóm được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

nông thôn mới huyện phú lương
Bức tranh nông thôn Phú Lương đang trên đà khởi sắc

Vậy là, sau gần 10 năm thực hiện với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của Nhân dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp, Chương trình xây dựng NTM ở huyện Phú Lương đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Điện, đường, trường, trạm... và ngay cả những tiêu chí khó nhất cũng đã cơ bản hoàn thành. Hơn 5.772 tỷ đồng tổng nguồn lực đã được huyện huy động cho xây dựng NTM. Ngoài ra, nhân dân đã hiến gần 100.000m2 đất thực hiện các dự án và hằng trăm nghìn ngày công lao động.

Số liệu cho thấy, trong 10 năm, toàn huyện đã làm mới, cải tạo, nâng cấp hơn 100km đường trục xã, liên xã, làm mới trên 450km đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm nâng tỷ lệ đạt chuẩn lên hơn 63% và 100% xã có đường nhựa từ trung tâm huyện đến trung tâm xã. Xây mới, cải tạo, nâng cấp 108 nhà văn hóa xóm, nâng số nhà văn hóa xóm đạt chuẩn lên 185/234 đạt 79%, có 9/13 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn hơn 6% và tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động trên địa bàn huyện đạt gần 98%. Huyện có 13/13 xã đạt chuẩn tiêu chí y tế. Toàn huyện đã có 41/53 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia các mức độ chiếm tỷ lệ 77% có 9/13 xã đạt tiêu chí trường học. Các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng đều đạt chất lượng.

Xây dựng NTM phải thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, kế thừa, lồng ghép các chương trình, dự án, các cuộc vận động, các phong trào quần chúng và xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân... xác định rõ mục tiêu, động lực, phương thức thực hiện, Phú Lương đã mang đến những kết quả ấn tượng từ chương trình xây dựng NTM.

Bức tranh nông thôn Phú Lương đang trên đà khởi sắc. Tin rằng, từ kết quả 10 năm thực hiện xây dựng NTM đạt được sẽ là bước tạo đà để Phú Lương tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hoàn thành mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo.

Lê Hoa