Chấp thuận Sabeco nâng room ngoại lên 100%

Tỉ lệ sở hữu của room ngoại tại Sabeco tối đa là 100%, thay vì 49% như trước đây.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chính thức xác nhận không hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Theo đó, tỉ lệ sở hữu của room ngoại tại Sabeco tối đa là 100%, thay vì 49% như trước đây.

UBCKNN xác nhận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Sabeco là đầy đủ và hợp lệ, đề nghị Sabeco thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định. Ngay khi nhận được thông báo về điều chỉnh room ngoại lên mức 100% của Sabeco, Trung tâm Lưu ký chứng khoán cập nhật tỷ lệ trên hệ thống theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 12/11, Hội đồng quản trị Sabeco đã thông qua Nghị quyết số 111A/2018/NQ-HĐQT về việc không hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco sẽ được nâng lên mức 100% (thay vì giới hạn ở mức 49%).

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay của Sabeco, Bộ Công Thương đang thay mặt Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ, Công ty TNHH Vietnam Beverage (Vietbev) nắm 53,59% và các cổ đông khác nắm giữ 10,41%. VietBev là pháp nhân mới được thành lập trước phiên đấu giá trị giá 5 tỷ USD chỉ 2 tháng, và vốn điều lệ vỏn vẹn 682 tỷ đồng.

Năm 2018, Sabeco đặt kế hoạch lãi sau thuế đạt 4.007 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm 2017. Trước đó, năm 2017, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4.949 tỷ đồng.

T.Xuân