Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi: Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào thực tiễn

Vừa qua, Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản - Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; đại diện các cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Bộ Công Thương cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (AP).

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ AP đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi

Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Lê Hoàng Oanh, Bí thư Chi bộ đã nêu rõ một số đặc điểm của Chi bộ Vụ AP như sau:

Một là, Chi bộ Vụ AP nhiệm kỳ 2017 - 2020 được thành lập trên cơ sở sau khi sáp nhập 3 đơn vị khác nhau bao gồm Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương; Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á và một phần Vụ Hợp tác quốc tế cũ (tháng 8/2017).

Hai là, Vụ có số lượng công chức đông, chưa kể cán bộ biệt phái. Chi bộ Vụ AP hiện có 21 đồng chí (trong đó có 1 đảng viên dự bị), tỷ lệ đảng viên nữ đạt 57,1%, độ tuổi cao nhất 48 tuổi, trẻ nhất 28 tuổi; đảng viên có trình độ đại học đạt 100%, trong đó trình độ trên đại học là 52,4%; đa số các đảng viên đều nắm giữ các vị trí chủ chốt hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Ba là, đơn vị thường xuyên có thay đổi về nhân sự do tính chất đặc thù trong liên quan đến công tác thị trường, các cán bộ thường xuyên phải đi công tác nhiệm kỳ dài hạn tại nước ngoài.

Bốn là, khu vực phụ trách chiếm vai trò quan trọng về kinh tế, thương mại và đầu tư, chiếm 70% trong tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với Thế giới. Khu vực này cũng có nhiều đối tác quan trọng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v...nhiều đối tác có quan hệ đặc biệt về chính trị - đối ngoại như Lào, Campuchia.

Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi ủy và toàn thể Chi bộ Vụ AP đã nỗ lực triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị.

Về công tác phát triển thị trường, Chi bộ đã phối hợp, triển khai rất nhiều hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sang khu vực Á – Phi một cách bền vững.

Về công tác chính trị đối ngoại, với nhiệm vụ được giao là đầu mối chủ trì, Chi bộ đã phối hợp với tập thể Vụ AP chuẩn bị nội dung, hậu cần và tháp tùng Lãnh đạo Bộ Công Thương tham gia khoảng 40 đoàn cấp cao và khoảng 50 đoàn do Lãnh đạo Bộ Công Thương dẫn đầu trong giai đoạn 2017 - 2019 (cả đoàn ra và đoàn vào) đối với khu vực châu Á – châu Phi; chuẩn bị cho việc đàm phán, phục vụ Lãnh đạo Bộ Công Thương ký khoảng 9 - 10 văn kiện hợp tác với các nước trong khu vực (cấp Chính phủ và cấp Bộ).

Công tác phản ứng chính sách, tháo gỡ rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu cũng được Chi bộ và Vụ AP tập trung bám sát và triển khai nhanh chóng các chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao, Lãnh đạo Bộ Công Thương liên quan đến phát triển thị trường và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với các nước đối tác trong khu vực.

Đại diện các cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Bộ Công Thương dự Đại hội Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại diện các cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Bộ Công Thương dự Đại hội Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi nhiệm kỳ 2020 - 2022

Về công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, Chi bộ và Vụ AP đã tổ chức nhiều đoàn giao thương tìm hiểu thị trường ngoài nước, đón các đoàn khảo sát thị trường vào Việt Nam tìm đối tác; tổ chức và phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo quảng bá thị trường, diễn đàn doanh nghiệp.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình công tác và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Chi bộ Vụ AP chú trọng, thông qua việc thường xuyên tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tự phê bình, phê bình và tập trung dân chủ. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, không để xảy ra tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 100% đảng viên và cán bộ Vụ AP được phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên được Chi bộ Vụ AP thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng tiến độ. Kế hoạch được Chi bộ xây dựng hàng năm, theo đúng quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Công Thương.

Hoạt động kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tiến độ, nội dung tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định tại Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ AP không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Đỗ Quốc Hưng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi tổng hợp ý kiến các đảng viên, hoàn thiện báo cáo trình Đại hội

Đồng chí Đỗ Quốc Hưng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi tổng hợp ý kiến các đảng viên, hoàn thiện báo cáo trình Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao trình độ, kỹ năng để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp và chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ.

Thứ hai, bám sát tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích để kịp thời đề xuất với Lãnh đạo Bộ Công Thương các giải pháp phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong khu vực châu Á - châu Phi, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ quốc tế trong khu vực diễn biến ngày càng nhanh và phức tạp.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho quan hệ hợp tác công nghiệp, thương mại của Việt Nam với các thị trường thuộc khu vực châu Á – châu Phi; hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề án phát triển quan hệ thương mại; chủ trì, phối hợp chuẩn bị tổ chức các kỳ họp Ủy ban hỗn hợp và Tiểu ban Thương mại giữa Việt Nam với các thị trường trong khu vực.

Thứ tư, tiếp tục công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu, tham gia thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Thứ năm, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc cung cấp thông tin, khuyến khích và thúc đẩy xuất khẩu; hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp kết nối đối tác, phát triển thị trường phân phối và đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệpthương mại.

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ Vụ AP tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong Vụ; tích cực đổi mới hình thức phổ biến, học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng hiệu quả và chất lượng, nhằm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; nâng cao hơn nữa tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Vụ AP phấn đấu luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp các quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Phan Văn Bản – Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương đã nhất trí với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vụ AP. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực của từng đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy, Chi bộ Vụ AP đã phát huy sức mạnh tập thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều thành quả đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đồng chí Phan Văn Bản - Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đồng chí Phan Văn Bản - Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương đóng góp ý kiến tại Đại hội

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Văn Bản cũng đề nghị Vụ AP quan tâm 6 nội dung chính. Đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đây là nhiệm vụ cốt lõi tập trung lãnh đạo cán bộ Đảng viên. Đảng viên, cán bộ phải gương mẫu thực hiện, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức với công việc, tập thể.

Với công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Vụ AP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Cần xây dựng Nghị quyết thiết thực, ý chí tập thể tạo sự đồng lòng cao hơn ý chí của một cá nhân.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Muốn vậy Chi bộ cấp ủy, cán bộ Đảng viên phải đoàn kết, luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ tương tác, các quy định của nhà nước, của Bộ Công Thương…

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng cần quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm toàn ý; tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức. Cần có bản lĩnh chính trị, đặt lợi ích của tổ quốc, nhân dân lên hàng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng.

Đại hội bỏ phiếu bầu Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ mới 2020 - 2022

Đại hội bỏ phiếu bầu Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ mới 2020 - 2022

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ AP nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí, trong đó Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Vụ trưởng Vụ AP được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ AP giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Tây Á – châu Phi giữ chức Chi ủy viên.

Tặng hoa cho chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Phan Văn Bản cũng giao nhiệm vụ cho Chi ủy nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ AP nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào thực tiễn.

Chi uỷ Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi nhiệm kỳ mới 2020 - 2022

Chi uỷ Chi bộ Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi nhiệm kỳ mới 2020 - 2022

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tập thể nữ Vụ AP chúc mừng Đại hội thành công
Tập thể nữ Vụ AP chúc mừng Đại hội thành công
Thuỳ Linh - Ảnh: Thy Thảo