Chú trọng quan tâm đời sống đoàn viên công đoàn cơ sở khối trường

Triển khai chỉ đạo của CĐCTVN trong Tháng Công nhân 2019, các đơn vị cơ sở khối trường tiến hành rà soát, cập nhật các trường hợp đoàn viên, người lao động là đối tượng chính sách, đối tượng xã hội để cùng với Ngành, phối hợp quan tâm, chăm lo kịp thời.

Tiếp theo các hoạt động hướng về cơ sở của Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN), vừa qua Đoàn công tác của CĐCTVN do ông Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch CĐCTVN làm Trưởng đoàn, cùng đi có đại diện các Ban Chính sách - Pháp luật, Ban Tuyên giáo CĐCTVN đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (Thái Nguyên) và Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Tiếp và làm việc với Đoàn có Lãnh đạo đại diện tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền chuyên môn, thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường cùng một số đoàn viên Công đoàn, người lao động của đơn vị.

Đoàn công tác đã được nghe các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động, thuận lợi, khó khăn, công tác tuyển sinh, đào tạo, vấn đề việc làm và đời sống của người lao động; về hoạt động của tổ chức Công đoàn và công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Đại diện Công đoàn Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả báo cáo với đoàn CĐCTVN
Đại diện Công đoàn Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả báo cáo với đoàn CĐCTVN

 

Triển khai chỉ đạo của CĐCTVN trong tháng Công nhân, các đơn vị đã tiến hành rà soát, cập nhật thống kê các trường hợp đoàn viên, người lao động là đối tượng chính sách, đối tượng xã hội để cùng với Ngành, phối hợp quan tâm, chăm lo kịp thời. 

Phó Chủ tịch CĐCTVN Vũ Trường Sơn đã ghi nhận, chia sẻ với tập thể Lãnh đạo nhà trường, với Công đoàn Trường về những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn cùng sự quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của người lao động. Phó Chủ tịch đặc biệt chia sẻ với những đoàn viên Công đoàn, người lao động của đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên mỗi người cố gắng lạc quan, vượt lên những khó khăn vất vả, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Nhà trường, sự đồng hành của Công đoàn cơ sở.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ CĐCTVN, Phó Chủ tịch Vũ Trường Sơn đã trao những suất quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở 2 đơn vị; đồng thời, tại mỗi Công đoàn cơ sở, đại diện CĐCTVN đã trao các hỗ trợ của CĐCTVN cho Công đoàn cơ sở để phục vụ hoạt động công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. 

Đại diện CĐCTVN trao quà cho đoàn viên Công đoàn Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả
Đại diện CĐCTVN trao quà cho đoàn viên Công đoàn Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

 

Đại diện CĐCTVN trao quà cho đoàn viên Công đoàn Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Đại diện CĐCTVN trao quà cho đoàn viên Công đoàn Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Theo Công đoàn Công Thương Việt Nam