Đến 15/4, Việt Nam xuất siêu 2,46 tỷ USD

Dù kim ngạch xuất nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 4 ghi nhận giảm do dịch Covid-19, tổng quan cán cân thương mại của Việt Nam đến nay vẫn đạt thặng dư 2,46 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4 (1-15/4) đạt 17,8 tỷ USD, giảm 13,4% (tương ứng 2,39 tỷ USD) so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 8.26 tỷ USD, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Có 2 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD trong 15 ngày đầu tháng 4, đứng đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,45 tỷ USD, theo sau là điện thoại các loại và linh kiện với 1,27 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 4 đạt 9,54 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước nhập siêu 1,28 tỷ USD, có thể thấy một phần lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tính đến 15/4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 140,76 tỷ USD, tăng 3,14% (tương ứng 4,29 tỷ USD) so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 71,61 tỷ USD, tăng 4,46% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 69,15 tỷ USD, tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước xuất siêu 2,46 tỷ USD.

Thy Thảo