EVNGENCO2 dự kiến IPO vào cuối năm 2020

Ngày 19/5/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đã tổ chức lễ công bố kết quả xác định giá trị doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo công bố của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), giá trị DN tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) để cổ phần hoá (sau khi có báo cáo của Kiểm toán Nhà nước) là 46.102 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 26.605 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản không tính vào giá trị DN CPH là tài sản cố định hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi có giá trị còn lại là 5.694 tỷ đồng được chuyển giao cho tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần quản lý, sử dụng.

CMSC cho biết, giá trị DN của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 được Liên doanh Tư vấn AASC – UHY xác định trên cơ sở Báo cáo tài chính được Kiểm toán độc lập KPMG kiểm toán và được công bố rộng rãi trên website của đơn vị cũng như công bố trên Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả xác định giá trị DN của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 được rà soát thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ và minh bạch, đúng trình tự, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành với sự thẩm tra và giám sát của Tổ giúp việc, Ban Chỉ đạo CPH, sự kiểm tra của cơ quan thuế, ý kiến chấp thuận về phương án sử dụng đất của UBND các tỉnh, thành liên quan và được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán.

CMSC cho biết thêm hiện đang chỉ đạo EVN, EVNGENCO2 khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Dự kiến phương án CPH sẽ được trình Thủ tướng phê duyệt vào tháng 8/2020 và sẽ thực hiện việc chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12/2020 đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.

 

PV