Tình trạng trư­ớc khi có sáng kiến

Khai trường 15B được Tổng Giám đốc Công ty giao cho Chi nhánh Khai thác 3 tổ chức sản xuất theo biện pháp số 22/BP-KTSX ngày 06/3/2015 của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Theo nội dung biện pháp toàn bộ khối lượng đất đá từ mức +171 xuống mức +160 trong khu vực từ MC16-MC18B; TKC-100 đến TKC-200 được đổ thải tạo đê đá mức +150. Trình tự đổ thải như sau: từ mức +172, MC16 tiến hành đổ thải dốc xuống tạo đường vận tải với độ dốc i=6% đạt mức +150 tại MC14C tiến hành đổ thải từ phía Tây sang phía Đông lấp đầy đất đá vào hủm sâu tạo đê đá sang phía sườn đồi.

Trong quá trình thi công vướng phải mộ vô chủ tại phía chân đập, trong khi chờ đợi giải phóng mặt bằng sẽ phải tạm dừng đổ thải tại khu vực này.

Chi nhánh đã thực hiện theo giải pháp, khối lượng đất đá được đổ về đê đá mức +154 sẽ rút ngắn được cự ly đổ thải so với biện pháp sản xuất Khai trường 15B năm 2015 là 200m.

Tính mới của sáng kiến

Giảm cự ly vận chuyển đất đá ra bãi thải, mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao.

Khả năng áp dụng

Giải pháp này ngoài KT 15B còn có thể áp dụng được ở tất cả các khai trường có điều kiện tương tự để giảm chi phí vận tải, đem lại hiệu quả kinh tế.

Hiệu quả kinh tế của sáng kiến

Giá trị làm lợi của giải pháp là: 478.244.000 đồng