Indonesia đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm giày dép đạt 6,5 tỉ USD năm 2019

Indonesia đang tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu giày dép.

Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia – ông Airlangga Hartarto, lạc quan về xuất khẩu sản phẩm giày dép của nước này sẽ tăng lên 6,5 tỉ USD năm 2019 và đạt 10 tỉ USD trong 4 năm tới.

Hơn nữa, Indonesia đã ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) với Australia và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA). Điều này có khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm sản xuất của nước này.

Ngành công nghiệp giày dép là một trong những ngành sản xuất chủ lực có khả năng đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Indonesia. Điều này được phản ánh trong sự tăng trưởng của tập đoàn công nghiệp da, với hàng hóa da và giày dép tăng đáng kể 9,42% trong năm 2018, so với 2,22% năm 2017.

Thành tựu năm 2018 đã vượt quá mức tăng trưởng kinh tế quốc gia ở mức 5,17%. Xuất khẩu giày dép của Indonesia cũng tăng 4,13%, từ 4,91 tỉ USD năm 2017 lên 5,11 tỉ USD năm 2018.

Bộ trưởng Công nghiệp cho rằng, ngành công nghiệp giày dép đang được ưu tiên do sự phát triển như là  ngành định hướng xuất khẩu, sử dụng nhiều lao động.

Cùng với ngành dệt may, ngành giày dép cũng chuẩn bị bước vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0, để có thể cạnh tranh toàn cầu và tăng xuất khẩu.