Kiện toàn bộ máy, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Sáng 30/5/2019, Công đoàn Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2018-2023 và tổ chức trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công đoàn Bộ Công Thương đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ, các cấp giao phó.

Công đoàn Bộ Công Thương thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp tuyên truyền giáo dục, quan tâm sâu sát hơn tới đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động, tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động ở trong từng đơn vị... góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

công đoàn bộ công thương
Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết, việc kiện toàn nhân sự sẽ giúp cán bộ công đoàn nắm bắt tốt hơn tâm tư, nguyện vọng của người lao động

Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, Công đoàn Bộ Công Thương bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2018-2023 để kiện toàn bộ máy nhân sự.

Tại Hội nghị, với 100% phiếu tín nhiệm, bà Trần Thị Tú Anh đã được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.

“Việc kiện toàn nhân sự sẽ giúp cán bộ công đoàn nắm bắt tốt hơn tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời định hướng và phản biện các ý kiến sai trái; tuyên truyền sâu rộng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chủ trương đường lối của lãnh đạo Bộ”, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhấn mạnh.

công đoàn bộ công thương

công đoàn bộ công thương
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2018-2023

Cùng ngày, Công đoàn Bộ Công Thương cũng đã tổ chức trao quà cho 28 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân. Đây là một hoạt động thường xuyên của Công đoàn Bộ nhằm động viên, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong lao động, sản xuất kinh doanh của công nhân viên chức lao động đang làm việc tại Bộ Công Thương.

công đoàn bộ công thương

công đoàn bộ công thương

công đoàn bộ công thương
Công đoàn Bộ Công Thương trao quà cho 28 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân

 

Thu Thủy