Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019 bàn vấn đề gì?

Đây không chỉ là thay đổi về hình thức mà còn có ý nghĩa đặt trọng tâm Phương châm hành động lên hàng đầu. Phương châm này là gì nếu không phải là "bàn tiến chứ không bàn lùi"?

Theo truyền thống bắt đầu từ năm 2014, năm nào Chính phủ cũng có 1 nghị quyết mang số 19 chuyên bàn về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chuẩn bị cho năm 2019, hôm qua 27/11, Thường trực Chính phủ đã nghe và cho ý kiến đối với việc xây dựng Nghị quyết 19 năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu tinh thần chủ đạo của Nghị quyết 19 năm 2019 là "Bàn tiến chứ không bàn lùi". Cụ thể, nội dung nghị quyết không quá dài nhưng phải làm rõ các nhiệm vụ, có các đề án cụ thể kèm theo với tinh thần thực hiện nghiêm Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, duy trì tốc độ tăng trưởng và các mặt đời sống xã hội. Đồng thời các chỉ tiêu Chính phủ giao trong Nghị quyết phải mang tính phấn đấu cao hơn với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, quyết liệt, “hành động và hành động hơn nữa để phục vụ nhân dân”, thể hiện khát vọng dân tộc.

Vấn đề thứ hai, Thủ tướng yếu cầu Nghị quyết 19 phải ban hành sớm, ngay từ đầu năm, cùng thời điểm với Nghị quyết 01, với quan điểm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, Bộ Kế hoạch - Đầu tư là cơ quan tham mưu, chủ trì soạn thảo Nghị quyết phải tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu với quyết tâm phấn đấu cao nhất, rõ ràng, minh bạch,dễ giám sát, đánh giá. Thủ tướng cho rằng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu cụ thể và cũng cần có đánh giá nghiêm túc, khách quan việc thực hiện với chế tài xử lý cương quyết, nghiêm minh như công khai các bộ, ngành, địa phương không thực hiện tốt, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. 

Đối với tăng trưởng kinh tế, cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Không được chủ quan, tăng trưởng nhanh là tốt nhưng quan trọng là phải giữ được sự ổn định và tâm lý kỳ vọng tích cực. Số lượng cần đi liền với chất lượng tăng trưởng; và cần tính toán cả khu vực kinh tế không chính thức.

Về chính sách tài khóa và đầu tư công, phải tiếp tục tái cơ cấu ngân sách để bảo đảm đầu tư, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên một cách thực sự. Bộ Tài chính cần có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng lãng phí. Phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, tiến độ dự án đầu tư, giảm chi phí cơ hội vốn đầu tư công; thúc đẩy một số công trình quan trọng. Xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập về BOT, BT theo Nghị quyết của Quốc hội. Theo Thủ tướng, xã hội rất quan tâm đến đề án cải cách thuế để trình Quốc hội xem xét. Bộ Tài chính cần đặc biệt quan tâm vấn đề này để người dân hiểu, ủng hộ, tránh hiểu sai, hiểu nhầm.

Về chính sách lĩnh vực công nghệ, cần thúc đẩy Chính phủ điện tử, đẩy mạnh thanh toán điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển doanh nghiệp công nghệ, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng cho rằng, Nghị quyết cần đề cập nhiều hơn đến lĩnh vực xã hội, lĩnh vực có nhiều vấn đề người dân quan tâm.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo Nghị quyết 01 gồm 3 phần; phần 1 về bối cảnh tình hình và phương châm hành động, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2019; phần 2 là những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2019 gồm 9 nhóm, cụ thể và phần 3 là các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết và các phụ lục kèm theo.

Như vậy, tính từ 2014 là năm có Nghị quyết 19 chuyên về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thì giai đoạn 2014-2018 Nghị quyết 19 có 3 phần, bao gồm Bối cảnh tình hình; Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; Giải pháp tổ chức thực hiện; đến 2019 phần 1 Bối cảnh tình hình được gắn thêm một nội dung nữa là "Phương châm hành động, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ". Đây không chỉ là thay đổi về hình thức mà còn có ý nghĩa đặt trọng tâm Phương châm hành động lên hàng đầu. Phương châm này là gì nếu không phải là "bàn tiến chứ không bàn lùi"?

Khang Nhi