Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex tại Đình Vũ tiếp nhận chuyến tàu Dầu gốc đầu tiên

Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex tại KCN Đình Vũ, TP Hải Phòng- trực thuộc Tổng công ty hóa dầu Petrolimex vừa tổ chức tiếp nhận thành công, đảm bảo an toàn về mọi mặt chuyến tàu Dầu gốc đầu tiên (tàu Ulsan Chemi) vào Nhà máy.

Nhà máy dầu nhờn Petrolimex tại khu công nghiệp Đình Vũ đi vào hoạt động là thành công quan trọng và là công trình để chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, đánh dấu sự nỗ lực của cán bộ, người lao động (CB-NLĐ) toàn TCT Hóa dầu Petrolimex, Ban Quản lý dự án NMDN Petrolimex (Ban QLDA), Liên danh Nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Xây lắp I Petrolimex - Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tham gia xây dựng NMDN Petrolimex.

Để chuyến tàu đầu tiên được cập Cảng KCN Đình Vũ bơm dầu gốc lên Nhà máy dầu nhờn Petrolimex tại Đình Vũ an toàn, thành công; toàn thể CB-NLĐ thuộc Ban QLDA, Liên danh nhà thầu Xây lắp I - Xây lắp III đã nỗ lực ngày đêm làm việc, đáp ứng tiến độ đưa công trình vào khai thác sử dụng. Dự án đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT, BTGĐ TCT PLC; sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các Cơ quan quản lý Nhà nước tại Hải Phòng và các cơ quan ban ngành có liên quan đã tạo điều kiện trong việc cấp phép cho Nhà máy đưa vào khai thác sử dụng theo đúng kế hoạch, tiến độ.

NMDN Petrolimex tại Đình Vũ đưa vào khai thác, sử dụng cho phép tiếp nhận được tàu dầu gốc có trọng tải từ 3.000 DWT đến 20.000 DWT từ các thị trường khác nhau; để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT PLC tại thị trường phía Bắc. Khắc phục hạn chế hiện tại của cầu cảng tại TKXD Thượng Lý, TP Hải Phòng hiện nay.

Quy mô của dự án: NMDN Petrolimex - Giai đoạn 1 tại KCN Đình Vũ gồm:

- 03 bể chứa Dầu gốc dung tích 2.100 m3/bể

- Hệ thống công nghệ nhập, xuất dầu gốc từ cầu cảng 20.000 DWT của khu CN Đình Vũ, Hải Phòng.

- 01 bể nước PCCC 700m3 và Hệ thống công nghệ PCCC.

- 01 Nhà điều khiển diện tích 110m2.

- 01 Nhà trạm bơm diện tích 40m2.

- 01 Nhà văn phòng việc, nhà bảo vệ diện tích 120m2.

- Hệ thống các thiết bị nhập, xuất dầu gốc; thiết bị phụ trợ: Hệ thống máy bơm xuất thủy, xuất bộ; Hệ thống cân điện tử 60 tấn; Hệ thống lưu lượng kế; Hệ thống máy nén khí; Hệ thống máy phát điện...

Một số hình ảnh chuyến nhập dầu gốc đầu tiên tại NMDN Petrolimex tại KCN Đình Vũ:

Tập thể CB-NLĐ NMDN Thượng Lý tổ chức tiếp nhận chuyến nhập dầu gốc đầu tiên vào NMDN Petrolimex tại KCN Đình Vũ, ngày 18/04/2019

 

TCT PLC chào đón chuyến tàu dầu gốc đầu tiên nhập vào NMDN Petrolimex tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng, ngày 18/04/2019

 

Một số hình ảnh tiếp nhận dầu gốc từ tàu Ulsan Chemi tại cầu cảng 20.000 DWT Đình Vũ, Hải Phòng

Tập thể CB-NLĐ NMDN Thượng Lý vui mừng trước thành công của chuyến nhập tàu dầu gốc đầu tiên lên bể chứa tại NMDN Petrolimex tại KCN Đình Vũ

 

Thanh Bình/PLC