Nhiệt điện Mông Dương Minh bạch đánh giá môi trường bằng trạm quan trắc tự động

Các số liệu về môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đều được quan trắc tự động, liên tục đồng thời truyền số liệu về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra, giám sát.

Công tác bảo vệ môi trường quá trình sản xuất luôn được Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 quan tâm. Để giám sát chất lượng môi trường, Nhà máy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới xử lý bụi, khói thải, nước thải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn môi trường hiện hành. Đồng thời, lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động; lắp đặt camera giám sát đảm bảo theo dõi được việc vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động nhằm phản ánh chính xác, khách quan các thông số về môi trường.

Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã đầu tư và hoàn thành lắp đặt, đưa vào vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đáp ứng quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định để giám sát quá trình xả thải ra môi trường đối với hoạt động sản xuất bao gồm hệ thống xử lý khí thải, nước thải và hệ thống thu gom; Hệ thống lấy mẫu tự động đối với nước thải; Hệ thống camera giám sát đối với vị trí xả thải và vị trí quan trắc đối với khí thải và nước thải.

Hệ thống camera giám sát quan trắc tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh có khả năng quan trắc tự động, liên tục 6 thông số môi trường nước thải phù hợp theo quy định của Thông tư 35 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: nhiệt độ, pH, độ màu, lưu lượng, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ô xy hóa học (COD). Ngoài ra, còn quan trắc giám sát tự động các thông số Clo và Clo dư. Đối với khói thải lò hơi thì lắp đặt trạm quan trắc giám sát tự động các thông số như bụi, Sox, NOx, O2, lưu lượng nước, nhiệt độ.

Vừa qua, sau quá trình lắp đặt và được Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh thẩm định nghiệm thu, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 được đưa vào vận hành chính thức, hoạt động ổn định, tin cậy; các thông số quan trắc môi trường được truyền liên tục về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh 24/24h, để theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động phát thải.

Trạm quan trắc khí thải
Trạm quan trắc khí thải môi trường tự động của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Suốt quá trình vận hành vừa qua, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục các chỉ số môi trường được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo, chất lượng môi trường trong và xung quanh Nhà máy đạt quy chuẩn quy định. Kết quả theo dõi, đánh giá các thông số quan trắc môi trường, đo hàm lượng các chất khí trong khói thải của Nhà máy luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Các giá trị đo được trung bình trong các ngày khi cả hai tổ máy vận hành ổn định trong tháng 3 vừa qua như sau: chỉ số hàm lượng SOx tại điểm cao nhất được ghi nhận là 198 mg/Nm3 chỉ bằng 58% mức tiêu chuẩn (340 mg/Nm3). Đối với hàm lượng NOx thường dao động ở ngưỡng thấp hơn 200 mg/Nm3 và đạt cao nhất là 271 mg/Nm3 chỉ bằng 38% so với mức tiêu chuẩn (680 mg/Nm3). Hàm lượng bụi trong khói thải là 82 mg/Nm3 và dao động quanh ngưỡng nhỏ hơn 100 mg/Nm3, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép (136 mg/Nm3).

Trạm quan trắc khí thải lò hơi lắp đặt tại Nhà máy
trạm quan trắc khí thải lò hơi lắp đặt tại Nhà máy

Bên cạnh đó, định kỳ Công ty tổ chức lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng tro xỉ, nước thải, khí thải, nước làm mát... Các thông số môi trường về nước thải của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 trong quá trình vận hành luôn nằm trong Quy chuẩn nước thải công nghiệp - QCVN 40: 2011/BTNMT. Các thông số khí thải đều nằm trong quy chuẩn QCVN 22: 2009/BTNMT.

Công nghệ hiện đại, đảm bảo tính nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường nên từ khi Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đi vào hoạt động sản xuất luôn an toàn, ổn định, đảm bảo môi trường.

Mạnh Hùng