Petrolimex đổi mới, sáng tạo “để tiến xa hơn”

Đổi mới và sáng tạo là 2 từ được nói đến nhiều khi đề cập đến mục tiêu phát triển. Vấn đề nằm ở chỗ nhận thức thế nào cho đúng, cho trúng để từ đó hành động đúng. Bài viết này đề cập đến thực tế ở Pet

Đổi mới ở khâu lãnh đạo, quản lý

Ông Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp là nơi xác định đường lối và đề ra các quy định. Nó là yếu tố quan trọng đầu tiên của sự thành công.

Đường hướng phải đúng xu thế phát triển, tháo gỡ được các vướng mắc của thực tiễn trong quá trình phát triển. Nó phải đưa ra được các kỳ vọng tốt và khả thi cho tổ chức thực tiễn.

Các quy định phải rõ ràng, không chồng chéo và/hoặc xung đột nhau và phải đúng hướng. Như vậy thì nó giải quyết được các mối quan hệ hợp tác đồng hướng phát triển.

Petrolimex xác định xây dựng thành tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam và trên trường quốc tế. Đó là mục đích. Muốn vậy, phải xác định được các mục tiêu cụ thể, nhận ra được các động lực chủ yếu để thành công.

Mục tiêu trên hết là kinh doanh phải có hiệu quả để bảo toàn và phát triển vốn; để có vốn tái đầu tư sản xuất theo chiều sâu, chiều rộng cho sự phát triển tiếp theo.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi thì sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLĐ) Petrolimex là một động lực quyết định và hiện thực hóa sự phát triển.

Đội ngũ CBCNV-NLĐ trình độ chuyên nghiệp cao, có tinh thần vượt khó, sáng tạo và niềm tự hào truyền thống, hệ thống cơ sở vật chất cùng trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến (tự động hóa) cùng với các công cụ quản lý hiện đại (ERP, Egas, E-office,…) và tính kết nối hoạt động các đơn vị thành viên, người lao động - đó chính là động lực của sự phát triển ở Petrolimex.

Sáng tạo ở khâu thực hiện

Cũng là chỉ đạo đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa, dịch vụ do các Tổng công ty/công ty chuyên ngành Petrolimex sản xuất, cung cấp, nhưng ở nơi này thì Đoàn Thanh niên mở ngày hội bán hàng, ở nơi kia đưa hàng về thôn bản, nơi thì đặt hàng và giao hàng bằng điện thoại, thậm chí ngày 22/12, các cựu chiến binh cũng kỷ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân bằng cách đi bán dầu nhờn,... Đó là sự sáng tạo trong khâu triển khai thực hiện ở Petrolimex.

Hay là nói về công tác phong trào cũng vậy. Cũng là hội thao, nơi thì thi cửa hàng trưởng/trưởng ca bán hàng giỏi, bán hàng văn minh; nơi thì thi về phòng cháy chữa cháy, nơi luyện tập về kỹ năng đấu tranh chống tội phạm,… tất cả đều chung một mục tiêu là chia sẻ kinh nghiệm và học tập kỹ năng để bảo đảm an toàn trong sản xuất kinh doanh - yếu tố nền tảng của sự phát triển.

Người đứng đầu doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp có vai trò quan trọng cho sự sáng tạo. Phải phát động, phải tuyên truyền, phải lắng nghe và phải động viên, khích lệ kịp thời; sao cho mỗi CBCNV-NLĐ đều làm việc bằng với cả tinh thần trách nhiệm và tình yêu công việc của mình. Đấy cũng là cốt lõi của đổi mới và sáng tạo ở Petrolimex.

Chúng tôi đang phát động phong trào với 2 mục tiêu xuyên suốt trong năm 2015 để chào đón các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện NQTW 9 (Khóa XI), hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (12/01/1956 - 12/01/2016) “để tiến xa hơn”.