Petrolimex Tây Ninh go-live thành công Egas từ ngày 01/01/2015

Sáng ngày 01/01/2015, Công ty Xăng dầu Tây Ninh (Petrolimex Tây Ninh) đã tổ chức go-live thành công chương trình quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Egas) theo đúng tiến độ, yêu cầu của Ban Quản trị dự

Tham dự và chỉ đạo lễ go-live có Ban giám đốc, cán bộ, chuyên viên nghiệp vụ Công ty và tổ hỗ trợ vận hành thuộc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom).

Lễ vận hành chương trình quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Egas)

Để vận hành chương trình Egas thành công, trước đó Công ty đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, máy tính, máy in, kết nối… tại các cửa hàng xăng dầu, tổ chức đào tạo nhân lực key-user cho lãnh đạo quản lý, chuyên viên các phòng nghiệp vụ và end-user cho phụ trách, nhân viên bán hàng tại cửa hàng.

Tại thời điểm go-live, Ban giám đốc Công ty cùng cán bộ, chuyên viên phòng nghiệp vụ và tổ hỗ trợ vận hành Piacom cùng theo dõi giao dịch xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng do Phụ trách Cửa hàng xăng dầu số 79 Trần An Bình thực hiện.

Giao dịch xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng tại Cửa hàng xăng dầu số 79

Chương trình quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Egas) đi vào hoạt động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. Tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty tin tưởng rằng, hệ thống Egas vận hành sẽ đáp ứng mục tiêu chuẩn hóa và thống nhất các yêu cầu quản lý, các quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ tối đa cho công tác quản trị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Công ty xăng dầu thành viên.

Tập thể Ban lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hỗ trợ Piacom


Theo Petrolimex