Pjico (PGI) dự chi trăm tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2018

Năm 2018 Pjico đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 19/2 tới đây Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex (Pjico - mã chứng khoán PGI) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.200 đồng. Thời gian thanh toán 28/2/2019.

Như vậy với hơn 88,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Pjico sẽ chi khoảng 106 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Pjico đạt 2.413 tỷ đồng doanh thu vảo hiểm, hơn 11 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản và 98,3 tỷ đồng từ doanh thu tài chính. Lợi nhuận trước thuế đạt 175,1 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 141,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi tăng mạnh lên vùng giá 20.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2018, thì hiện PGI đã giảm khá mạnh và đang giao dịch ở vùng giá đáy của hơn 1 năm nay, ở mức 16.050 đồng/cổ phiếu.