PJICO: Sẵn sàng cho tăng trưởng bền vững

Thành công khép lại giai đoạn 2014-2018, Tổng CTCP Bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) cho biết sẽ tập trung vào 9 nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu giai đoạn mới là kinh doanh tăng trưởng bền vững, hợp lý gắn liền với hiệu quả và chất lượng.

Vượt qua khó khăn, thành công khép lại giai đoạn 2014-2018

Trong giai đoạn 2014-2018, Tổng CTCP Bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) đặt mục tiêu tập trung thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ từ phát triển theo chiều rộng, chú trọng tăng trưởng doanh thu chuyển sang phát triển theo chiều sâu, bền vững và tập trung vào hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

Khép lại giai đoạn quan trọng này, PJICO đã đạt được những thành công đáng kể, vượt qua khó khăn và hướng tới tăng trưởng bền vững. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm, hoa hồng nhận tái bảo hiểm và đầu tư năm 2018 đạt 3.329 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với trước khi bước vào giai đoạn chuyển đổi (năm 2013).

Mức tăng trưởng bình quân năm của PJICO đạt 7%, được đánh giá là mức tăng trưởng hợp lý và bền vững so với thị trường.

Khép lại giai đoạn 2014-2018, PJICO đã đạt được những thành công đáng kể, vượt qua khó khăn và hướng tới tăng trưởng bền vững

 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giai đoạn 2014 – 2018 đạt 686 tỷ đồng, riêng năm 2018 đạt 175 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch lợi nhuận năm 2018 và tăng trưởng 12,17% so với năm 2017.

Vốn góp bình quân giai đoạn này là 780 tỷ đồng, tăng 23% so với giai đoạn trước, nhờ PJICO đã xúc tiến thành công thương vụ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Samsung Fire & Marine. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp cổ đông đảm bảo PJICO chi trả cổ tức bình quân 12%/năm.

Quỹ dự phòng nghiệp vụ gốc và nhận tái dao động bình quân ở mức 2.700 tỷ đồng, luôn được trích lập bổ sung với mức tăng trưởng cao.

Năm 2018, số dư các quỹ dự phòng gốc và nhận tái bảo hiểm là 3.085 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2013. Theo đó, mức tăng trưởng bình quân dự phòng nghiệp vụ đạt khoảng 20% mỗi năm.

Quỹ dự phòng dao động lớn tại thời điểm 31/12/2018 là 283 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2013. Vốn chủ sở hữu của PJICO cũng tăng gần gấp đôi trong giai đoạn này, từ 824 tỷ đồng năm 2013 lên 1.490 tỷ đồng năm 2018.

Trong cơ cấu doanh thu, tỷ trọng doanh thu nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, sức khỏe đang có chiều hướng gia tăng, tiệm cận mức 20% , bảo hiểm xe cơ giới giảm tỷ trọng xuống dưới 40%.

Tổng doanh thu hoạt động đầu tư giai đoạn 2014 – 2018 đạt 857 tỷ đồng, trong đó năm 2018 đạt 230 tỷ đồng, không có các khoản nợ xấu trong hoạt động đầu tư. Toàn bộ diện tích cho thuê tại Tòa nhà 186 Điện Biên Phủ, TP. Hồ Chí Minh đã cho thuê hết, doanh thu cho thuê trung bình hàng năm đạt khoảng 10 tỷ đồng, lợi suất đầu tư đạt khoảng 13 – 14%.

Sẵn sàng bước sang giai đoạn mới với nhiều động lực bền vững

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ông Đào Nam Hải - Tổng Giám đốc PJICO cho biết, dự phòng nghiệp vụ và nguồn vốn chủ sở hữu tăng trưởng đã giúp năng lực tài chính của Công ty thêm vững mạnh. Đây là cơ sở quan trọng để PJICO triển khai thành công dự án xếp hạng tín nhiệm quốc tế với A.M.Best, và kết quả xếp hạng đã giúp gia tăng vị thế và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bảo hiểm.

Việc chuyển đổi định hướng kinh doanh thành công đã góp phần tích cực bổ sung nguồn dự trữ cho các quỹ dự phòng nghiệp vụ, vốn góp của chủ sở hữu, gia tăng sức khỏe tài chính và đảm bảo chi trả cổ tức với tỷ lệ cao cho các cổ đông.

Theo ông Hải, thành công trong 5 năm qua không chỉ giúp Công ty có những bước đi vững chắc trong giai đoạn khó khăn này, mà còn là tiền đề quan trọng để PJICO có thể bứt phá trong giai đoạn tiếp theo (2019-2024), đảm bảo năng lực phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc PJICO Đào Nam Hải khẳng định thành công 5 năm qua sẽ là tiền đề quan trọng để Công ty bứt phá trong giai đoạn mới

 

Bước sang giai đoạn mới, PJICO cho biết sẽ tập trung vào 9 nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu kinh doanh tăng trưởng bền vững, hợp lý gắn liền với hiệu quả và chất lượng. Trong đó, về kênh bán hàng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với mạng lưới các cửa hàng xăng dầu Petrolimex, tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhà đầu tư chiến lược SFMI trong việc tiếp cận, bán bảo hiểm cho cộng đồng người Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng khai thác bảo hiểm thông qua hệ thống Ngân hàng như Wooribank, Shinhanbank,…

Riêng năm 2019, PJICO đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc dự kiến đạt 2.965 tỷ đồng (chưa bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67), tăng trưởng 7% so với doanh thu bảo hiểm gốc năm 2018.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm dự kiến đạt 165 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 2018, doanh thu đầu tư dự kiến 227 tỷ đồng, bao gồm đầu tư tài chính và tiền gửi.

Tổng lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch 2019 là 183,8 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2018, cổ tức tối thiểu 12%.