PVTrans muốn thoái toàn bộ hơn 22% vốn tại Vận tải Dầu khí Cửu Long

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/9 đến ngày 28/9, theo phương thức thỏa thuận.
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans - mã chứng khoán PVT) vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ hơn 5,2 triệu cổ phiếu PCT của CTCP Vận tải Dầu khí Cửu Long, tương ứng 22,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/9 đến ngày 28/9, theo phương thức thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, PVTrans sẽ không còn là cổ đông lớn nhất của PCT nữa và ông Nguyễn Hồng Hiệp sẽ là cổ đông lớn nhất với việc sở hữu hơn 4,86 triệu cổ phiếu PCT, tương ứng tỷ lệ 21,14%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, PCT đạt doanh thu thuần 106,6 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ; lợi nhuận âm hơn 25,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 1,65 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cổ phiếu PCT bị đưa vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ từ ngày 21/8/2018.

T.H