Sẽ có hơn 93% doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế

Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho gia hạn thuế GTGT mà không phân biệt ngành nghề kinh doanh. Như vậy, sẽ có hơn 93% doanh nghiệp của cả nước được chậm nộp thuế GTGT.

Theo đại diện Vụ Chính sách thuế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 11 về nhiệm vụ cấp bách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định về gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thời gian gia hạn là 5 tháng, bao gồm các khoản tiền thuế giá trị gia tăng, tiền thuế thu nhập cá nhân tiền thuê đất phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 với trường hợp kê khai theo tháng hoặc của Quý I và Quý II/2020 với trường hợp nộp theo quý. Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số tiền gia hạn đợt này là 30.100 tỷ đồng.

Các ngành nghề kinh tế được gia hạn nộp thuế:

gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ôtô (trừ sản xuất, lắp ráp ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống); vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch...

Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, lãnh đạo Vụ Chính sách thuế cho biết, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho gia hạn thuế GTGT mà không phân biệt ngành nghề kinh doanh. Theo số liệu của ngành thuế, 93% số doanh nghiệp đang kê khai và nộp thuế của cả nước có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy, sẽ có hơn 93% doanh nghiệp của cả nước được chậm nộp thuế GTGT.    

Về thủ tục để được gia hạn thời hạn nộp thuế:

Vụ Chính sách thuế cho biết, doanh nghiệp chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu ban hành kèm nghị định mới cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất là ngày 31/5.

Cũng để hạn chế các thủ tục liên quan và giảm bớt các giấy tờ doanh nghiệp phải có để chứng minh thiệt hại bởi dịch bệnh, các đối tượng thuộc nghị định mới sẽ không phải tuân thủ theo Thông tư 156 của Bộ Tài chính yêu cầu phải kê khai giá trị thiệt hại mới được gia hạn thuế.

Vì thủ tục đề nghị gia hạn được quy định rõ ngay trong nghị định nên Bộ Tài chính dự kiến sẽ không phải ban hành thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, lãnh đạo Vụ Chính sách thuế cho hay, việc gia hạn thuế và tiền thuê đất nói trên chỉ áp dụng với số tiền phát sinh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 chứ không gia hạn số nợ trước đó của doanh nghiệp.

Đối tượng được gia hạn nộp thuế:

1. Doanh nghiệp, cá nhân thuộc ngành kinh tế nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ôtô (trừ sản xuất, lắp ráp ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống).

2. Doanh nghiệp, cá nhân ngành kinh tế vận tải đường sắt; đường bộ; đường thủy; hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour và các dịch vụ hỗ trợ...

3. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Thanh Xuân