Sơ bộ đến 15/11: Giá trị xuất khẩu của cả nước đạt 212,64 tỷ USD, tăng 15,1%

​Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2018 đạt 21,68 tỷ USD, giảm 9,2% (tương ứng giảm 2,21 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 10/2018.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2018 đạt 10,63 tỷ USD, giảm 13,8% (tương ứng giảm 1,7 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 212,64 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 27,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 418,45 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 50,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 năm 2018 có mức thâm hụt 414 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2018 vẫn thặng dư 6,83 tỷ USD.

xuất khẩu hàng hóa tăng

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam lũy kế từ đầu năm đến 15/11/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn: TCHQ

So với nửa cuối tháng 10/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2018 biến động giảm ở một số mặt hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 249 triệu USD, tương ứng giảm 16,3%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 221 triệu USD, tương ứng giảm 8,4%; hàng dệt may giảm 218 triệu USD, tương ứng giảm 15,3%; hàng thủy sản giảm 114 triệu USD, tương ứng giảm 23,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 110 triệu USD, tương ứng giảm 13,3%...

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 7,72 tỷ USD, giảm 12,7% (tương ứng giảm 1,12 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/11/2018 tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 150,51 tỷ USD, tăng 14,7% tương ứng tăng 19,3 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm 70,8% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

top 10 mặt hàng nhập khẩu Việt Nam

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam lũy kế từ đầu năm đến 15/11/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn: TCHQ

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2018 đạt 11,05 tỷ USD, giảm 4,4% (tương ứng giảm 510 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2018. Tính đến hết ngày 15/11/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 205,81 tỷ USD, tăng12,4% (tương ứng tăng 22,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 10/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng sau: lúa mì giảm 61 triệu USD, tương ứng giảm 65,7%; than các loại giảm 48 triệu USD, tương ứng giảm 33,9%; vải các loại giảm 45 triệu USD, tương ứng giảm 7,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 38 triệu USD, tương ứng giảm 2,4%...Bên cạnh đó có một số mặt hàng biến động tăng là: ngô tăng 35 triệu USD, tương ứng tăng 33,6%; quặng và khoáng sản tăng 31 triệu USD, tương ứng tăng 83,4%...

Nguyên Hà