Sóc Trăng: Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng đang thí điểm triển khai Đề án “Hỗ trợ vốn vay cho người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2019 - 2021". Đề án này sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Hoàng Điện – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chia sẻ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương đã góp phần thực hiện tốt công tác lao động, người có công và xã hội, nổi bậc là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, do đó tiến độ thực hiện tăng so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương đã chủ động tạo nguồn, cung ứng lao động kịp thời cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Lao động Việt Nam
Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng lên, có việc làm ổn định, từ đó nâng cao đời sống cho người lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, đối với những thị trường lao động ngoài nước có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài loan, người lao động địa phương, nhất là lao động khu vực nông thôn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính để có đủ điều kiện tham gia chương trình.

Tư vấn
Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở LĐTBXH Sóc Trăng thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm hướng nghiệp cho học sinh và người lao động

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là những thị trường lao động có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, nhằm tạo cơ hội cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp không chỉ nhằm mục tiêu thoát nghèo bền vững mà còn nhắm đến mục đích vươn lên làm giàu chính đáng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sóc Trăng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương, giai đoạn 2019 – 2021. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án cụ thể hóa chính sách này.

Xuất khâu lao động
Đề án về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi xuất khẩu lao động ở ngước ngoài góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh

Khi triển khai thực hiện Đề án này, sẽ có tác động đến kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận thị trường lao động cao cấp tạo ra thu nhập cho bản thân và gia đình; đồng thời đây là cơ hội để người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, học nghề và tiếp thu kỹ thuật tiên tiến, tác phong sản xuất công nghiệp ở nước ngoài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương ... góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Vân Trường