Thái Nguyên tận dụng cơ hội EVFTA

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Thái Nguyên tận dụng tối đa cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mới ký kết như EVFTA, CPTPP.

Thái Nguyên là “đầu tàu” tiên phong về phát triển kinh tế xã hội của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là tỉnh dẫn đầu vùng về quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước và xuất khẩu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Sản xuất công nghiệp Thái Nguyên từng bước phục hồi
Sản xuất công nghiệp Thái Nguyên từng bước phục hồi

 

Trong 7 tháng đầu năm 2020, mặc dù bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và tâm lý, đời sống của nhân dân, đặc biệt tác động lớn đến hoạt động xuất khẩu và các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ.

Thái Nguyên đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 2,63%, cao hơn bình quân chung của cả nước;

Sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi; nông nghiệp tăng trưởng tốt, xây dựng nông thôn mới có nhiều thành tựu; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khá với 10 dự án FDI, tổng mức vốn đăng ký 30,3 triệu USD.

Về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA 7 tháng đầu năm 2020, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, giải ngân đạt tỷ lệ 35% tổng số vốn kế hoạch được giao;

Tuy nhiên vẫn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (42,7%), nhất là giải ngân vốn ODA còn rất chậm (1,7%).

Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm
Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

 

Để khắc phục hạn chế trên, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần quyết liệt, sát sao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Thành lập Tổ công tác để rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA của từng dự án, đảm bảo tiến độ các dự án với tinh thần quyết tâm sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ toàn bộ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong quá trình giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư.

Kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn đầu tư công từ các đơn vị, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị, dự án có khả năng giải ngân cao. Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút có hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước bằng các hình thức phù hợp;

Nhà máy Samsung Thái Nguyên
Nhà máy Samsung Thái Nguyên

 

Chú trọng thu hút đầu tư một số lĩnh vực như xây dựng kết cấu hạ tầng, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo kết nối với các doanh nghiệp FDI để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị xuất khẩu của cả nước, tận dụng tối đa cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mới ký kết (EVFTA, CPTPP).

Đô Lương