Than Hà Lầm: Phát triển nhờ các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Nhắc đến những đơn vị điển hình tiết kiệm năng lượng trong Vinacomin không thể không nhắc đến Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin. Trong nhiều năm qua, Công ty Than Hà Lầm đã áp dụng nhiều giải pháp cải tiến khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm giúp cho Công ty tiết giảm chi phí trong bối cảnh đầy thách thức và khó khăn như hiện nay. Phóng viên Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Công ty chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề trên.

Thái Linh - Mạnh Hùng