Than Khánh Hòa làm tốt công tác từ thiện

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty Than Khánh Hòa (Than Khánh Hòa) luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.

Đối với công tác xã hội từ thiện, Than Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành và chia sẻ trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động chăm lo người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn và đền ơn đáp nghĩa... Tổng số tiền đã chi cho các hoạt động trên trong năm qua lên đến hàng tỷ đồng. Về trách nhiệm tham gia công tác xóa đói giảm nghèo theo chủ trương của Chính phủ, Than Khánh Hòa đã và đang tiếp tục bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng khu di dân bãi thải nhằm sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân nơi đây.

Than Khánh Hòa cũng luôn chú trọng giải quyết lao động tại địa phương, hiện tại số lao động trong Công ty chiếm tới trên 90% lao động là người địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 4,5-6 triệu đồng/người/tháng. Quyền lợi của người lao động được đảm bảo đúng quy định hiện hành. Đời sống của cán bộ, công nhân viên lao động từng bước được cải thiện, nâng cao. Công ty duy trì bếp ăn tập thể với việc hỗ trợ người lao động bữa ăn trưa. Bên cạnh đó, họ còn được tổ chức khám sức khỏe theo định kỳ hàng năm; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn lao động, an toàn cháy nổ. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được chú trọng phát triển…

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty cho biết: “Chúng tôi luôn xác định sản xuất kinh doanh phải gắn với trách nhiệm cộng đồng. Lợi nhuận của doanh nghiệp đi đôi với chất lượng sống của người lao động, công tác bảo vệ môi trường cùng các hoạt động hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương…”. Quan điểm của ông Tuấn đã được minh chứng bằng các hành động cụ thể, ngoài việc ưu tiên tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động là con em địa phương, Công ty đã hỗ trợ chính quyền địa phương hàng tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ… Trong quá trình khai thác, đất đá bóc ra phần nào ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân, Công ty đã thực hiện các chính sách hỗ trợ diện tích bị ảnh hưởng. Từ năm 2010 đến nay, Than Khánh Hòa đã bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) 99,6 ha và đã bồi thường cho các hộ dân theo đúng chính sách của Nhà nước với số tiền lên đến trên 376 tỷ đồng. Cũng trong năm 2012, do cần cấp bách di dời các hộ dân ở gần khu vực bãi thải Nam của mỏ nên Công ty đã tập trung các nguồn từ vốn sản xuất, kinh doanh, vốn vay để phục vụ cho công tác đền bù GPMB cho 65 hộ dân, với kinh phí gần 80 tỷ đồng.

Hướng tới kỷ niệm ngày Truyền thống công nhân ngành Than (12/11/2013), tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động đang nỗ lực lao động sản xuất; triển khai nhiều chương trình xã hội thiết thực và có ý nghĩa, tiếp tục khẳng định khẩu hiệu “Kỷ luật - Đồng tâm” của người thợ mỏ.

Trao đổi về hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lương bày tỏ: “Trong số những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, Than Khánh Hòa là doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ, giúp đỡ địa phương rất nhiều. Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp khác cũng có cái tâm và tinh thần trách nhiệm như Than Khánh Hòa để cùng chung tay giúp địa phương chúng tôi phát triển ổn định…”.

Mộng Lệ Hằng