Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 được đầu tư xây dựng từ năm 2009, với tổng vốn đầu tư khoảng 900 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Vĩnh Sơn làm chủ đầu tư và các cổ đông lớn khác.

Nhà máy xây dựng theo hệ thống thủy điện bậc thang nằm trên thượng nguồn sông Kôn và nằm phía dưới nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn. Hệ thống ống áp lực được đào trong lòng núi với chiều dài 3km và chiều rộng 3,5m để lấy nước từ kênh dẫn đến đập chính. Đây là nhà máy thủy điện được xây dựng phù hợp với môi trường bền vững, không ảnh hưởng đến rừng đầu nguồn và thực hiện tốt công tác tái định cư.

Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn 5 chính thức đi vào hoạt động trong những ngày tháng 4 lịch sử này mang đậm ý nghĩa chính trị và kinh tế - xã hội, góp phần tăng nguồn điện năng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ 90-100 triệu kWh/năm, thúc đấy phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm cho người dân địa phương.