Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp báo lãi ròng hoàn thành 95% kế hoạch năm sau 6 tháng

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (UPCOM - Mã chứng khoán: MIE) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với mức doanh thu giảm nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng tương đối so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý 2/2019 MIE ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 340 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ 2018, trong đó doanh thu bán hàng hóa chiếm tới 208 tỷ đồng, giảm tới 27% cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm, cuối kỳ công ty thu về gần 28 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng nhẹ hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Quý 2/2019, doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 3,5 lần so với quý 2/2018, ghi nhận hơn 2 tỷ đồng do khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm tương đối so với cùng kỳ năm trước (quý 2/2018 là 7,5 tỷ đồng giảm xuống còn gần 1,8 tỷ đồng).

Nhờ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều giảm nên sau khi giảm trừ, lãi ròng MIE thu về đạt gần 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 29 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, MIE đạt doanh thu thuần gần 532 tỷ đồng, giảm mạnh 17%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 1,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả hơn 30 triệu đồng cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, MIE đã thực hiện 46% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2019 sau 6 tháng.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) được thành lập trên cơ sở của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và các Quyết định liên quan, với số vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại là: 1.419.915.000.000 đồng, trong đó vốn thuộc sở hữu Nhà nước chiếm 99,57% vốn điều lệ, vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác chiếm 0,43% vốn điều lệ. Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP chính thức hoạt động từ ngày 20 tháng 01 năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 7) do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MIE lên sàn giao dịch vào hồi giữa tháng 12/2017, tuy vậy đến tận bây giờ công ty không hề có một đợt giao dịch nào và vẫn duy trì ở mức giá 10.100 đồng/cp.