Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên: Cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp

Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, các chương trình kết nối doanh nghiệp với người lao động nhằm giúp lao động có nhiều sự lựa chọn, tìm được nghề học và việc làm phù hợp.

Ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên cho biết, 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tập trung đổi mới công tác quản lý, điều hành kết hợp đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động.

Đặc biệt, với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, thời gian qua Trung tâm đã và đang triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, các chương trình kết nối doanh nghiệp với người lao động nhằm giúp lao động có nhiều sự lựa chọn, tìm được nghề học và việc làm phù hợp, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm trên địa bàn.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên

Bên cạnh đó, cùng với Phòng Lao động thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) của các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương trong tỉnh, 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã chủ động làm tốt công tác thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động với hơn 7.771 lượt thông tin; tổ chức thành công 1 phiên giao dịch việc làm Online và tham gia Ngày hội việc làm năm 2019 diễn ra vào ngày 23/5/2019. Giải quyết đúng chế độ đúng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đáng chú ý, trong những tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức trên truyền hình, mở các hội nghị tuyên truyền lưu động, tờ rơi - áp phích và chủ động phối hợp với các doanh nghiệp XKLĐ triển khai công tác XKLĐ. Hàng năm có hàng trăm hội nghị tuyên truyền tư vấn XKLĐ được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng nghìn người lao động đã được nghe tư vấn, tuyên truyền.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm

Hiệu quả từ việc làm thiết thực, thời gian qua, nhận thức của người lao động ở Điện Biên đã có bước chuyển biến rõ rệt Số người đăng ký đi XKLĐ hàng năm đều tăng. Người lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài có mức thu nhập gấp 5 - 7 lần so với thu nhập trong nước. Khoảng 65 - 70% số hộ có người đi XKLĐ đã thoát nghèo bền vững.

Song song với công tác XKLĐ, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước được Trung tâm chú trọng và làm tốt vai trò cầu nối “người tìm việc, việc tìm người”, kết nối việc làm Online, cung cầu lao động giữa doanh nghiệp, trường nghề với người lao động tại Điên Biên và một số tỉnh trong cả nước được tổ chức định kỳ, thường xuyên.

6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 100 lao động, trong đó có 26 lao động đi XKLĐ và 60 lao động tìm được việc làm trong và ngoài tỉnh.

Trao đổi về phương hướng hoạt động của Trung tâm trong những tháng cuối năm, ông Trần Đăng Ninh khẳng định, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thu thập và phân tích thông tin thị trường lao động để nắm được chính xác thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ thuật làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Huy Tưởng