Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính riêng trong tháng 8/2020, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 49,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 26,5 tỷ USD, tăng 6,5% tháng 7, kim ngạch nhập khẩu đạt 23 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng 7. Qua đó, trong tháng 8, xuất siêu cán mốc 3,5 tỷ USD, tiếp tục chuỗi xuất siêu tháng thứ 4 liên tiếp. 

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng 8 tăng 2,5%. Mức tăng xuất khẩu tháng 8 đã nới rộng cán cân thương mại lên 11,9 tỉ USD, đưa xuất siêu của 8 tháng tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8, cả nước xuất khẩu được 174,11 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2019; nhập khẩu cả nước đạt 162,21 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu 8 tháng tăng 15,3%, nhập khẩu tăng 2,9%. Giá trị xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 4,5%, nhập khẩu giảm 6%.

Nhóm đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD có 27 mặt hàng, chiếm 89,7% tổng kim ngạch. Trong đó, 5 mặt hàng trên 10 tỷ USD gồm điện thoại và linh kiện với giá trị xuất khẩu 31,5 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 27,6 tỷ USD; hàng dệt may đạt 19,2 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 15,1 tỷ USD và giày dép đạt 10,9 tỷ USD.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng với kim ngạch đạt 46,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

xuat sieu nong san

Lý giải, Tổng cục Thống kê cho biết giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 8 tăng là do công ty Samsung đẩy mạnh xuất khẩu điện thoại Note 20, đưa giá trị xuất khẩu từ khu vực có vốn FDI tăng thêm 8% so với tháng trước.

Ở chiều nhập khẩu, tính chung 8 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 162,21 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 72,05 tỷ USD, tăng 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 90,16 tỷ USD, giảm 6,0%.

Trong 8 tháng có 29 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 38,6 tỷ USD.

Ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 49,3 tỷ USD, Hàn Quốc đứng thứ hai với kim ngạch nhập khẩu 28,7 tỷ USD, ASEAN đạt 19,4 tỷ USD, Nhật Bản đạt 12,8 tỷ USD và Mỹ đạt 9,4 tỷ USD.

Kết quả trên đưa kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng cán mốc 336,32 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm 2019. Con số này đã đưa cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng ước tính xuất siêu 11,9 tỷ USD.