Việt Nam xuất siêu kỷ lục, đạt 13,5 tỷ USD

Tính chung 8 tháng, cán cân thương mại xuất siêu đạt 13,5 tỷ USD, cao gấp gần 2,5 lần so với số thặng dư 5,47 tỷ USD cùng kì năm 2019.

Theo Tổng cục Hải Quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 336,92 tỷ USD; tổng trị giá xuất khẩu đạt 175,36 tỷ USD, tăng 2,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 161,9 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ 2019.

Trong tháng 8, nhóm hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu và cũng có mức tăng cao so với tháng 7/2020 với kết quả đạt gần 5,35 tỷ USD, tăng tới 24,8%. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm, nhóm hàng này dù vẫn duy trì vị thế số một (đạt gần 31,6 tỷ USD) nhưng kim ngạch giảm 5,4% so với cùng kỳ 2019.

Như vậy, tính chung trong 8 tháng đầu năm, cán cân thương mại xuất siêu gần 13,5 tỉ USD, gấp gần 2,5 lần so với số thặng dư cùng kì năm 2019 là 5,47 tỉ USD.

5 nhóm hàng xuất khẩu khác đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ.

Về hoạt động nhập khẩu, nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch hơn 6 tỉ USD, tăng 7,6% so với tháng trước. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhóm hàng này đạt 38,75 tỉ USD, tăng 15,6%, tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Ngoài điện thoại và linh kiện, tháng 8 còn 5 nhóm hàng xuất khẩu khác đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm:

1. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD (tăng 3,4% so với tháng 7/2020).

2. Dệt may đạt gần 2,97 tỷ USD (giảm 2,5%).

3. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt gần 2,7 tỷ USD (tăng 17,6%).

4. Giày dép gần 1,4 tỷ USD (tăng 1%).

5. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,15 tỷ USD (tăng 1,9%).

Thanh Xuân