Xuất khẩu da sống và da của Brazil tăng về lượng nhưng giảm về trị giá

5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu da sống và da thuộc của Brazil đạt 540,8 triệu USD.

Theo báo cáo của Leatherbiz cho biết, xuất khẩu da sống và da thuộc của Brazil trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 540,8 triệu USD.

Con số này giảm 18,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái và cũng tăng 6,4% về lượng.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, các nhà thuộc da và các thương nhân Brazil đã xuất khẩu 64,5 triệu m2 da xanh ướt, vỏ da và da thành phẩm.

Da thành phẩm chiếm 58,7% trong tổng giá trị và 44% về lượng. Thị phần da xanh ướt chiếm 28% về trị giá và 48,9% về lượng.

Nguồn: Lefaso.org.vn