Xuất khẩu gỗ sang Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng mạnh

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng mạnh trong Quý I/2019 nhờ nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường xuất khẩu chính như: Mỹ, Nhật Bản.

Theo Tổng cục Hải quan, quý I/2019, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 2,27 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,62 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng mạnh trong Quý I/2019 nhờ nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường xuất khẩu chính như: Mỹ, Nhật Bản và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện nhằm xóa bỏ rào cản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của ngành gỗ.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang 2 thị trường chính là Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2019. Tỷ trọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang hai thị trường này chiếm tới 58,8% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa kỳ đạt 1,03 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2018; xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 305,2 triệu USD, tăng 15,2% so với 3 tháng đầu năm 2018.

Ngoài ra, gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam cũng được xuất khẩu nhiều tới một số thị trường khác trong 3 tháng đầu năm 2019 như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Đức, Ca-na-đa, Úc...

Thời gian tới, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ tăng trưởng khả quan. Dự báo xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2019 tăng từ 16%- 18% so với cùng kỳ năm 2018 với yếu tố thuận lợi như thị trường sản phẩm gỗ và đồ nội thất trên toàn thế giới còn nhiều dư địa cho ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp gỗ trong nước đã có đơn hàng đến hết năm 2019 và đều đạt tốc độ tăng trưởng mạnh so với năm 2018.

Đặc biệt, Thực hiện lộ trình của các Hiệp định Thương mại tự do FTA, thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng trong đó có mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của các nước tham gia Hiệp định sẽ tiếp tục được cắt giảm hoặc xóa bỏ tạo lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 3/2019 đạt 882,4 triệu USD, tăng 120% so với tháng trước, tăng 21,1% so với tháng 3/2018. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 616,8 triệu USD, tăng 135,7% so với tháng trước, tăng 20,7% so với tháng 3/2018.

Hoàng Hà