Thứ sáu, 19/04/2013 17:03(GMT +7)

Than Mạo Khê phát động cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển”

Vừa qua, Công ty than Mạo Khê đã phát động cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển” với chủ đề: Thành tựu và phát triển của tỉnh trong thời qua, các gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là đề tài Bác Hồ với Quảng Ninh, phong trào xây dựng nông thôn mới, những hoạt động lao động sản xuất, công tác học tập và chiến đấu xây dựng cuộc sống mới, xây dựng quê hương Quảng Ninh giàu đẹp…
Phó bí thư ĐTN, Đào Ngọc Lâm – phát động cuộc thi “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển”
Phó bí thư ĐTN, Đào Ngọc Lâm – phát động cuộc thi “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển”

Tác phẩm của các thí sinh tham gia dự thi phải trả lời đủ 5 câu hỏi ở nhiều nội dung như: Giới thiệu về các đặc điểm tự nhiên, xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, những thành quả của nhân dân Quảng Ninh trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ và xây dựng tỉnh trong 50 năm qua; Quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Tỉnh; Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Quảng Ninh; Quảng Ninh với quyết tâm trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh"; những đề xuất ý tưởng, giải pháp để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vô hạn thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội một cách ổn định, lâu dài và bền vững. Đặc biệt là khắc hoạ và giới thiệu những dấu ấn về sự nỗ lực và phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệg của tỉnh thời kỳ đổi mới.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tuyên truyền, giáo dục CBCNV Công ty hướng về cội nguồn và là dịp ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang 50 năm của tỉnh. Đồng thời cuộc thi còn mang ý nghĩa giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng và phát triển qua từng chặng đường đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Dự kiến, cuộc thi tại Công ty sẽ kết thúc ngày 30/7/2013, Ban tổ chức, Ban giám khảo sẽ lựa chọn những bài thi đạt chất lượng cao gửi tham dự cuộc thi cấp tỉnh Quảng Ninh.

Ngọc Thủy

Viết bình luận