Ngày 12/12/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: iPhone sắp được gắn nhãn "Made in Vietnam"?

Theo trang Reuters, Tập đoàn Foxconn và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang thảo luận về việc xây dựng một cơ sở sản xuất iPhone tại Việt Nam. Dự kiến, hàng loạt Iphone “Made in Vietnam” sẽ được ra đời.
Thuỳ Linh