Tháo gỡ “nút thắt” kết nối doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

Mới đây, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã ra mắt Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác, đáp ứng nhu cầu kết nối đầu tư, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia.
Thy Thảo, Nguyên Hà