Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô cần được hỗ trợ hơn nữa

Bên lề Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có một số chia sẻ về các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô trong nước, đặc biệt các giải pháp liên quan đến chính sách thuế và mở rộng thị trường.
Thy Thảo