Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: Cơ hội và thách thức đến từ FTA không chỉ của riêng doanh nghiệp

“Khi chúng ta có các FTA, Chính phủ nào đưa ra được chính sách đúng đắn nhất giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt được cơ hội của các FTA, giúp môi trường kinh doanh trở nên thuận lợi hơn, tốt hơn thì Chính phủ đó sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các Chính phủ bên ngoài”.
Thái Linh - Thy Thảo