105 triệu cổ phiếu Tổng công ty Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chính thức niêm yết tại HNX

105 triệu cổ phiếu MVB của Tổng công ty Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP với tổng giá trị niêm yết đạt 1.050 tỷ đồng chính thức được giao dịch trên thị trường niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 28/10/2020, cổ phiếu Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV – Công ty cổ phần với mã MVB được chính thức giao dịch trên thị trường niêm yết của HNX. Tổng giá trị niêm yết của MVB lần này đạt 1.050 tỷ đồng.

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP là doanh nghiệp thứ 7 niêm yết trên HNX trong năm 2020, nâng tổng số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX là 353 công ty với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 144.670 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Sau khi IPO thành công trong năm 2015 công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và tháng 10/2016, công ty chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM.

Hiện tại, vốn điều lệ là của doanh nghiệp là 1.050 tỷ đồng. MVB hiện được giao quản lý và khai thác ba mỏ than, với tổng khai thác và tiêu thụ đạt xấp xỉ 1.500 tấn than sạch là mỏ Núi Hồng có diện tích 4,52 km2 với công suất khai thác 400.000 tấn/năm), mỏ Khánh Hòa diện tích 3,28 km2 với công suất khai thác đạt 800.000 tấn/năm) và mỏ Na Dương có diện tích 9,75 km2 với công suất khai thác 600.000 tấn/năm. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng than tiêu thụ đạt 889 nghìn tấn, sản lượng xi măng đạt 1,1 triệu tấn hoàn thành 58,48% và 53,79% kế hoạch đề ra cả năm.

PV