2 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su tăng 109,9% về trị giá so với cùng kỳ

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt khoảng 320 nghìn tấn, trị giá 516 triệu USD, tăng 89,9% về lượng và tăng 109,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 2/2021, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tăng do nhu cầu tăng và thị trường kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế thế giới. Tại thị trường trong nước, trong tháng 2/2021, giá thu mua mủ nước tại vườn của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tăng so với cuối tháng 1/2021, ở mức 340 đồng/TSC, tăng 5 đồng/ TSC ; giá thu mua mủ nước tại nhà máy ở mức 255 đồng/TSC, tăng 5 đồng/TSC so với cuối tháng 1/2021.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2021 đạt khoảng 130 nghìn tấn, trị giá 211 triệu USD, giảm 31,5% về lượng và giảm 30,9% về trị giá so với tháng 1/2021; so với tháng 2/2020 tăng 68% về lượng và tăng 86,2% về trị giá, giá xuất khẩu bình quân tăng 0,9% so với tháng 1/2021 và tăng 10,9% so với tháng 2/2020 lên mức 1.623 USD/tấn. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt khoảng 320 nghìn tấn, trị giá 516 triệu USD, tăng 89,9% về lượng và tăng 109,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2021, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280) là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 67,08% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 127,33 nghìn tấn, trị giá 201,01 triệu USD, tăng 102,6% về lượng và tăng 121% về trị giá so với tháng 1/2020. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 99,45% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 126,63 nghìn tấn, trị giá 199,91 triệu USD, tăng 51,05% về lượng và tăng 55,13% về trị giá so với tháng 1/2020.

Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2021

xk cao su
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trong tháng 1/2021, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cao su đều đạt được tăng trưởng so với tháng 1/2020, trừ mặt hàng cao su hỗn hợp (HS: 4005) giảm so với tháng 1/2020.

Về giá xuất khẩu: Tháng 1/2021, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su hầu hết đều tăng so với tháng 1/2020, trừ cao su tổng hợp và cao su tái sinh có giá xuất khẩu bình quân giảm.

Trung Quốc luôn thị trường chủ đạo xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2020, chiếm 77% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 1,36 triệu tấn, tương đương 1,83 tỷ USD, giá 1.343 USD/tấn, tăng 17% về lượng, tăng 18% kim ngạch và tăng 0,6% về giá so với năm 2019.

Thanh Xuân