313 tỷ USD kim ngạch XNK năm 2018 thuộc về doanh nghiệp FDI

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm hơn 65% tổng kim ngạch của cả nước.

Thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, năm 2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 313,21 tỷ USD, tăng 11,7%, tương ứng tăng 32,83 tỷ USD so với năm 2017.

Trong khi đó, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 166,96 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 19,22 tỷ USD so với năm 2017.  

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong năm 2018 đạt 171,53 tỷ USD, tăng 12,4%, tương ứng tăng 18,98 tỷ USD so với năm trước, chiếm 70,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong 29 nhóm hàng xuất khẩu chính của doanh nghiệp FDI được cơ quan Hải quan thống kê có tới 16 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên (cả nước là 29 nhóm).

Đáng chú ý, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong ngành hàng xuất khẩu chủ lực liên quan đến lĩnh vực điện tử như điện thoại, máy tính, hay nhóm hàng máy móc, thiết bị…

Cụ thể, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt 48,864 tỷ USD, chiếm tới 99,6% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tổng kim ngạch đạt 27,886 tỷ USD, cũng chiếm tỷ trọng tới 95%.

Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng của doanh nghiệp FDI đạt 14,689 tỷ USD, chiếm 88,7%.

Đặc biệt, một số nhóm hàng vốn là thế mạnh của doanh nghiệp trong nước như dệt may, giày dép hay cà phê… các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang chiếm ưu thế lớn.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu dệt may của doanh nghiệp FDI đạt 18,29 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 60%. Kim ngạch mặt hàng già dép đạt 12,809 tỷ USD, chiếm 78,9%...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 141,68 tỷ USD, tăng 10,8%, tương ứng tăng 13,84 tỷ USD so với năm 2017, chiếm 59,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Trong 30 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của doanh nghiệp FDI, có tới 18 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên (cả nước hơn 30 nhóm).

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, phụ tùng; điện thoại và linh kiện là 3 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của doanh nghiệp FDI trong năm ngoái với kim ngạch đạt từ 10 tỷ USD trở lên.

Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 38,321 tỷ USD; máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 18,926 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 14,181 tỷ USD.

Thái Bình (báo Hải Quan)