5 năm đội ngũ công nhân viên chức lao động có hơn 1 triệu sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Sáng nay 28/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X, giai đoạn 2015-2020.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 4, phải sang) và các đại biểu trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 4, phải sang) và các đại biểu trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020

 

Tới dự có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; các Ủy viên T.Ư Ðảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Sơn Minh Thắng, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ và giai cấp công nhân cả nước.

Đại hội thi đua lần này là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020 - 2025.
Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), trong 5 năm qua, các cấp CĐ cả nước đã triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Lao động (LĐ) giỏi, LĐ sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

Trong đó, “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” là phong trào thi đua yêu nước được Tổng LĐLĐVN phát động hơn 2 thập kỷ qua và đến nay đã khẳng định hiệu quả rõ rệt, là phong trào thi đua quan trọng, đặc trưng, lan tỏa sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động ở tất cả lĩnh vực, thành phần kinh tế. Từ phong trào thi đua này, rất nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động trang thiết bị, công nghệ của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thường xuyên được triển khai áp dụng đã giúp nâng cao năng suất lao động (NSLĐ), chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, góp phần vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Trong 5 năm từ 2016-2020, có hơn 1 triệu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sản xuất làm lợi 198.690 tỉ đồng; có hơn 74.000 đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi 331.299 tỉ đồng. Tổng cộng các sáng kiến và đề tài trong 5 năm làm lợi cho Tổ quốc 529.989 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đất nước và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn hơn và truyền thống vẻ vang đã đạt được.

Ðồng thời, phải khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới. Ðồng chí đề nghị, các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; động viên, khích lệ người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo. Tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, nhằm cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại đại hội, 10 cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh, khen thưởng; Tổng LÐLÐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLÐ cả nước giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề "Ðổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước".

Trần Bản