tkv giao ban thang 10
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đến hết tháng 9, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 94.024 tỷ đồng, sản lượng than nguyên khai đạt 29,68 triệu tấn. Tiêu thụ đạt 33,43 triệu tấn, trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 33,43 triệu tấn, riêng hộ điện là 27,9 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn so với cùng kỳ 2019. Sản xuất Alumin quy đổi đạt trên 1 triệu tấn. Sản xuất điện 7,9 tỷ kWh. Sản xuất khoáng sản, vật liệu nổ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, Tập đoàn TKV đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 15.600 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Triển khai các nhiệm vụ trong tháng 10, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải đề nghị điều hành sản xuất phù hợp với tình hình tiêu thụ. Chú trọng công tác đào lò, bóc đất chuẩn tốt diện sản xuất cho năm 2021. Các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch covid - 19 trong tình hình mới; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm chăm lo, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thiết thực kỷ niệm 180 năm ngày khai thác tấn than đầu tiên, 84 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống Ngành Than và sự kiện Đại hội Thi đua yêu nước TKV giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 158/TKV-AT về tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình SXKD.

Một số kế hoạch, chỉ tiêu trong tháng 10:

- Sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,38 triệu tấn.

- Bóc đất tổng số 13,8 triệu m3, đào lò 22.700m.

- Sản xuất alumina 114.000 tấn. Sản xuất điện 926 triệu kWh.