9 tháng, TKV tiêu thụ gần 34 triệu tấn than sạch

TKV đặt mục tiêu năm 2019 sản xuất 40 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 42 triệu tấn than sạch, tăng 4 triệu tấn so với năm 2018.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh than năm 2019, TKV đã có những biện pháp điều hành như tăng kế hoạch sản lượng khai thác than từ 40 triệu lên 41 triệu tấn, tăng tỷ lệ thu hồi than, tăng sản lượng nhập khẩu than, phát động thi đua từ đầu năm, mà cao điểm là chiến dịch 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV/2019. 

Theo Báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2019, TKV cho biết, kết quả 9 tháng, sản xuất trên 30,2 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 34 triệu tấn than sạch. TKV đã trực tiếp triển khai và chỉ đạo Công ty CP Xuất nhập khẩu, Công ty CP KDT Miền Bắc tăng cường nhập khẩu các loại than. Tổng số than nhập khẩu 9 tháng là 4,65 triệu tấn, đạt 101% so với kế hoạch đầu năm.

Năm 2019 nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện ở mức cao nhất. Tính từ đầu năm đến nay, TKV đang cung cấp trung bình trên 100 nghìn tấn/ngày, các ngày nghỉ lễ Tết TKV vẫn tổ chức thực hiện giao than cho các hộ điện bình thường. Các đơn vị kinh doanh đầu nguồn, cuối nguồn và liên kết có nhiệm vụ nhận than nhập khẩu và pha trộn than đã rất tích cực chủ động và đóng góp sản lượng rất lớn vào việc cung cấp than cho các hộ điện năm 2019. Điển hình như Công ty CP KDT Miền Bắc 3,05 triệu tấn, Công ty Tuyển than Cửa Ông 2,2 triệu tấn, Công ty CB than Quảng Ninh 1,1 triệu tấn, Công ty CP Vận tải thủy 1,6 triệu tấn...

tkv 9 thang
9 tháng, TKV đã sản xuất trên 30,2 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 34 triệu tấn than sạch

Theo ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV TKV, từ khủng hoảng thừa đến khủng hoảng thiếu than là dự báo đã được tính đến. Tuy nhiên về năng lực sản xuất than là có hạn do điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, suất đầu tư lớn. Kết quả sản xuất tiêu thụ từ đầu năm đến nay đã có nhiều nỗ lực, đáng biểu dương.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, Chủ tịch TKV Lê Minh Chuẩn chỉ đạo, về điều hành cần phải lên kế hoạch tốt, sát với thị trường và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kỷ luật. Trong khối tiêu thụ gồm nhiều bộ phận, đơn vị nên cần phải có một "nhạc trưởng" điều hành thông suốt từ trên xuống dưới. Vấn đề kiểm tra kiểm soát phải được quan tâm và phải ứng dụng công nghệ cao trong pha trộn, kiểm soát chất lượng...

Để hoàn thành nhiệm vụ 2019, chuẩn bị cho năm 2020 ở điều kiện tốt nhất, TKV đang tìm đối tác để nhập khẩu các loại than tại các thị trường Úc, Nga, Nam Phi... Đồng thời đẩy mạnh pha trộn than theo hướng quy mô, hiện đại hơn. Để cung cấp than đáp ứng thị trường, TKV sẽ xây dựng kế hoạch hàng năm và ký hợp đồng phối hợp kinh doanh với các đơn vị trực thuộc như sản xuất...

Hoàng Hà