99,98% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các Tổng cục đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 978 thủ tục
99,98% doanh nghiệp khai thuế điện tử
99,98% doanh nghiệp khai thuế điện tử

Ứng dụng AL

Từ năm 2017, Bộ Tài chính đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để triển khai cung cấp Hệ thống hỏi đáp chính sách tài chính tự động trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp tự tìm kiếm câu hỏi và trả lời các vấn đề liên quan đến thắc mắc về các chính sách của ngành Tài chính một cách tự động, thông minh. Qua đó đã rút ngắn được thời gian trả lời, giải đáp các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các Tổng cục đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 978 thủ tục (trong đó: 112 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 359 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 197 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Cụ thể, việc cung cấp các dịch vụ điện tử trong lĩnh vực thuế, hải quan: dịch vụ khai thuế điện tử đã đạt 99,98% số doanh nghiệp sử dụng trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong cả nước; 99% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 94,73% số hồ sơ thực hiện theo phương thức hoàn thuế điện tử.

Hơn 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử. Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp thể hiện sự công khai, minh bạch trong việc giải quyết thủ tục, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan chức năng, qua đó giảm được những tiêu cực trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Hiệu quả kinh tế - xã hội

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ứng dụng CNTT trong thời gian qua không chỉ mang lại lợi ích hỗ trợ công tác quản lý tài chính của ngành mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội.

 99,65% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử
99,65% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Năm 2018, Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên trong khối cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam và là 1 trong 31 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc từ các quốc gia và nền kinh tế thành viên được Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) bình chọn trao giải thưởng quốc tế “ASOCIO Outstanding User Organization 2018” đối với hạng mục tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc khu vực Châu Á, Châu Đại Dương tại Tokyo, Nhật Bản.

Hai năm liên tiếp (2017-2018), Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng kết quả về chỉ số tổng hợp mức độ phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ; Bảy năm liên tiếp từ năm 2013 đến năm 2019 dẫn đầu trong bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (Vietnam ICT index) khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thủy Nguyên