Ấn Độ khởi xướng điều tra chống bán phá giá xơ sợi nhân tạo của Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tham gia hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ và hợp lệ để tránh bị kết luận dựa trên thông tin, bằng chứng sẵn có và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại quá trình xử lý vụ việc.

Ngày 14/1/2020, Tổng vụ Phòng vệ thương mại (DGTR) – Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã thông báo khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Các sản phẩm sợi làm từ xơ sợi staple nhân tạo (“Viscose spun yarn” - VSY) bị điều tra gồm một số mã HS: 5510.11.10; 5510.12.10; 5510.11.90; 5510.90.10; 5510.90.90.

Thời kỳ điều tra bán phá giá là 9 tháng từ 1/4/2019 đến 31/12/2019, điều tra thiệt hại là 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 và thời kỳ điều tra bán phá giá.

Theo Bộ Công Thương, quyết định này của DGTR xuất phát từ cáo buộc của Hiệp hội sản xuất sợi nhân tạo Ấn Độ, cho rằng sản phẩm sợi VSY nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam bán phá giá vào Ấn Độ là nguyên nhân gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ (về sản xuất, bán hàng và lợi nhuận, doanh thu, dòng tiền).

Theo đó, các bên liên quan (bao gồm Chính phủ nước bị điều tra, các nhà xuất khẩu, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng hàng hoá bị điều tra…) có thể gửi thông tin, bình luận/lập luận bằng văn bản, bản trả lời câu hỏi tới cơ quan điều tra (DGTR) trong thời hạn 30 ngày kề từ ngày nhận được thông báo khởi xướng, tức chậm nhất là ngày 19/2/2020 (thông báo khởi xướng được cơ quan điều tra gửi tới các bên liên quan và thời gian các bên liên quan nhận được thông báo khởi xướng của cơ quan điều tra sẽ được coi là 1 tuần kể từ ngày cơ quan điều tra gửi thông tin) về địa chỉ:

“The Designated Authority

Directorate General of Trade Remedies

Department of Commerce

Ministry of Commerce & Industry

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi – 110001”.

Trong trường hợp không nhận được thông tin trong thời hạn quy định hoặc các thông tin không hoàn chỉnh hay không được nộp theo đúng quy định, hoặc một bên liên quan cản trở đáng kể hoạt động điều tra, DGTR sẽ sử dụng các dữ liệu sẵn để tính toán mức thuế chống bán phá giá.

Đứng trước vụ việc này, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tham gia hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ và hợp lệ cho DGTR trong toàn bộ quá trình điều tra để tránh bị cơ quan điều tra kết luận dựa trên thông tin, bằng chứng sẵn có và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại quá trình xử lý vụ việc.

Thy Thảo